CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lục Mạch Thần Kiếm

BOOK COMMENTS

  • 4.2/7 - 44 ratings
    • ngochitrung 2 years ago

      Tâm Sự Kiều Phong

      Trời đại mạc bỗng một ngày nổi gió
      Người lên đường với nắng cháy trong tim
      Cõi giang hồ đánh mất luôn tên họ
      Vào cuộc chơi cùng định mệnh trốn tìm

      Mươi năm đó, rượu hay trà cứ đắng
      Gặp A Châu, lòng mới chịu là say
      Tình đôi hôm, đã thành ra nghĩa nặng
      Trăng chưa về, tình đã vội chia tay

      Lòng hiệp khách chân thành không thua đủ
      Giữa cõi đời khan hiếm những tri âm
      Nổi hồn nhiên làm nát đời bang chủ
      Vào một ngày thấm thía phụ nhân tâm

      Nhắn Hư Trúc, dẩu em về Tây Hạ
      Ta Khiết Ðan nhớ mãi chuyện tụi mình
      Nhắn Ðoàn Dự, đời xem anh kẻ lạ
      Chén kim bằng thôi hẹn kiếp lai sinh

      Hồn gió cát lại trở về quan ngoại
      Lệ đã khô cho hai chữ đá vàng
      Tá vấn thế gian tình vi hà vật ?
      Máu anh hùng nhuộm đỏ Nhạn Môn Quan

      (TOẠI KHANH - trích trong tập thơ HẢI THỆ)

      0
    Reply
    • H
      hophuoc7 5 years ago

      Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chính của dịch giả

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH