hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Kim Dung + Hàn Giang Nhạn » Lục Mạch Thần Kiếm[2249933] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.2/7 - 44 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Kim Dung + Hàn Giang Nhạn



  Lục Mạch Thần Kiếm





  TRUNG THÀNH xuất bản 1972







  MỤC LỤC 

  1. Giả Người Giả Cảnh Ra Ði
  2. Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Ðầu
  3. Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung
  4. Một Chuyện Thi Gan Ðáng Nực cười
  5. Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
  6. Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng
  7. Một Trận Ác Ðấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan
  8. Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi
  9. Cái Bang Bị Ðịch Bao Vây
  10. Cường Ðịch Truy Tầm Vương Ngọc Yến
  11. Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù
  12. Võ Công Tuyệt Thế Là Ai?
  13. Duyên Kia Ai Ðợi Mà Chờ
  14. Dùng Quỷ Kế Kinh Hồn Tây Hạ
  15. Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân
  16. Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm
  17. Nhà Sư Trí Thanh Là Ai?
  18. Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng
  19. Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến
  20. Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng
  21. Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía
  22. Ðại Hán Áo Ðen Xuất Hiện Ðột Ngột
  23. Ngoài Nhạn Môn Quan Lại Thấy A Châu
  24. Tầm Cừu Nhân Hào Kiệt Cải Trang
  25. Thành Vệ Huy phát sinh nghi án
  26. Núi Thiên Thai Hào Kiệt Hội Thánh Tăng
  27. Giả Chấp Pháp A Châu Thăm Quả Phụ
  28. Màn Bí Mật Từ Từ Hé Mở
  29. Ngư Tiều Canh Ðộc Lại Xuất Hiện
  30. Bên Hồ Tiểu Kính Gặp Cừu Nhân
  31. Ðoàn Chính Thuần Ðại Chiến Ðoàn Diên Khánh
  32. Cuộc Ước Hội Canh Ba Trên Cầu Ván
  33. Nhìn Nét Chữ Sinh Lòng Nghi Hoặc
  34. Những Diễn Biến Bất Ngờ Ở Rừng Phương Trúc
  35. Mã Phu Nhân Xin Kể Chuyện Xưa
  36. Dưới Khóm Mẫu Ðơn Ðành Bỏ Mạng
  37. Một Người Bí Mật
  38. Người Ðẹp Ai Ngờ Dạ Hiểm Sâu
  39. Tiểu Cô Nương Ám Ảnh Kiều Phong
  40. Môn Ðồ Tinh Tú Khiếp Oai Thần
  41. Ðỉnh Ngọc Làm Nên Phép Hóa Công
  42. Cách Trừng Phạt Ghê Hồn Của Trích Tinh Tử
  43. Tiêu Phong Ám Trợ Tiểu Cô Nương
  44. Hão Hán Tay Không Ðánh Chết Cọp
  45. Mối Hận Thù Giữa Bộ Lạc
  46. Cuộc Phiếm Du Ðưa Ðến Gặp Hoàng Gia
  47. Cuộc Bội Chiến Rùng Rợn Giữa Hai Phe Khất Ðan
  48. Kiều Anh Hùng Phụng Mạng Xuất Chinh
  49. Du Thản Chi Mê Mẫn Tâm Thần
  50. Một Lối Luyện Công Kỳ Dị
  51. Ðòi Báo Vật Nhà Sư Ðộng Thủ
  52. Viện Giới Luật Ban Hành Hình Phạt
  53. Phép Luyện Dịch Chân Kinh
  54. Cuộc Tỉ Thí Nội Công Giữa Hai Phái Tinh Tú Và Hồ Tăng
  55. Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường
  56. Chùa Thiếu Lâm Xảy Chuyện Bất Ngờ
  57. Những Tấn Bi Hài Kịch Tại Tiết Gia Trang
  58. Lo Vạ Lớn Quần Hùng Táng Ðảm
  59. Tiết Thần Y Kể Chuyện Ðồng Môn
  60. Sợ Oai Thần Hộ Hoa Ðành Khuất Phục
  61. Doàn Dự Cùng Vương Ngọc Yến Lại Xuất Hiện
  62. Mộ Dung Công Tử Cùng Cưu Ma Trí
  63. Thế Cờ Bí Hiểm
  64. Một Cuộc Gặp Gỡ Ly Kỳ
  65. Lục Mạch Thần Kiếm Xuất Thủ Không Linh Nghiệm
  66. Bức Hoạt Họa Ly Kỳ Bí Hiểm
  67. Tiểu Tướng Công Trong Phạm Ðiếm Là Ai
  68. Cuộc Tỷ Thí Giữa Ðinh Xuân Thu Và Mộ Dung Phục
  69. Dùng Hoá Công Ðệ Tử Bị Tai ương
  70. Tủi Phần Mình Ðoàn Dự Bỏ đi
  71. Những Phút Mê Ly Của Gã Si Tình
  72. Gặp Xuân Thu Lại Ðược Buông Tha
  73. Kết Bạn Hiền Ba Ác Tặng Ðao
  74. A Tử Tranh Giành Chức Chưởng Môn
  75. Hồ Tăng Tranh Ðoạt Dịch Cân Kinh
  76. Chưa Thoát Hồ Tăng Lại Gặp Minh Vương
  77. Triết La Tinh Bị Phỗng Dịch Cân Kinh
  78. Rừng Lạnh Si Lang Ðứng Ngẩn Ngơ
  79. Hắc Hán, Bạch Tăng Là Ai?
  80. Du Thản Chi Nhận Lời Dạy Võ
  81. Tây Hạ Quốc Vương Ra Bảng Chiêu Phò Mã
  82. Giữa Rừng Hoang Lóe Anh Ðèn Xanh
  83. Tiểu Cô Nương Áp Ðảo Quần Tà
  84. Ðoàn Lang Xông Trận Cứu Cô Nương
  85. Bất Bình Ðạo Nhân Xuất Hiện Ðột Ngột
  86. Quá Si Mê Thổ Lộ Tâm Tình
  87. Quần Hùng Khiếp Phục Tiểu Cô Nương
  88. Nhà Sư Hư Trúc Lại Xuất Hiện
  89. Truyền Thủ Pháp Chống Ngăn Ðại Ðịch
  90. Thiên Sơn Ðồng Mỗ: Hình Dung Cổ Quái
  91. Những Mối Thù Rùng Rợn Giữa Ðồng Môn
  92. Ðồng Mỗ ép Nhà Sư Phá Giới
  93. Bùa Sinh Tử Cầm Chân Hư Trúc
  94. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
  95. Cuộc Ðấu Gay Go Dưới Hầm Nước Ðá
  96. Ðồng, Lý Tranh Hơn Truyền Tuyệt Kỹ
  97. Tân Chủ Nhân Cung Linh Thứu
  98. Hư Trúc Trở Về Cung Linh Thứu
  99. Cung Linh Thứu Quần Hào Gây Lộn
  100. Ỷ Diệu Thủ, Bất Phàm Mất Mặt
  101. Hai Bên Ý Hợp Tâm Ðầu
  102. Dưới Thạch Ðộng Hư Trúc Luyện Kỳ Công
  103. Chùa Thiếu Lâm Triệu Tập Quần Tăng
  104. Huyền Sinh Phóng Chưởng Thử Phiên Tăng
  105. Cưu Ma Trí Diệu Võ Giương Oai
  106. Niêm Hoa Chỉ Ðả Thương Huyền Ðộ
  107. Cứu Chủ Nhân Bại Lộ Hành Tung
  108. Phạm Thanh Tu Thày Trò Chịu Tội
  109. Chùa Thiếu Lâm Phụ Tử Trùng Phùng
  110. Ðại Náo Thiếu Lâm Tự
  111. Du Thản Chi Ðại Chiến Ðinh Xuân Thu
  112. Du Thản Chi Tỷ Ðấu Huyền Từ
  113. Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong Bị Vây
  114. Cứu Sư Phụ Ngạc Thần Tham Chiến
  115. Lục Mạch Thần Kiếm Ðả Bại Mộ Dung Phục
  116. Hắc Bạch Nhị Tăng Ðều Xuất Hiện
  117. Hư Trúc Thụ Hình Gặp Mẫu Thân
  118. Tiêu Viễn Sơn Hạ Sát Những Ai?
  119. Theo Huyền Từ , Nhị Nương Hủy Mình
  120. Bao Bất Ðồng Trổ Tài Miệng Lưỡi
  121. Chốn Sơn Hậu Quần Hùng Nghe Thuyết Pháp
  122. Mộ Dung Bác Mưu Ðồ Phục Quốc
  123. Nghe Thần Tăng Quần Hùng Khiếp Vía
  124. Một Cách Chữa Thương Rất Ly Kỳ
  125. Ðoàn Công Tử Tái Hội Chung Linh
  126. Chung Cô Nương Suýt Bị Móc Tròng
  127. Nhìn Cảnh Cũ Ðau Lòng Hào Kiệt
  128. Dời Phật Ðịa Ðau Lòng Hư Trúc
  129. Ðoàn Dự Qua Tây Hạ Cầu Hôn
  130. Mộc Uyển Thanh Xuất Hiện
  131. Bên Bờ Hồ Người Ngọc Rơi Châu
  132. Thương Bạn Vàng, Ðoàn Dự Quyết Tâm
  133. Tủi Duyên Phận Gieo Mình Tự Vận
  134. Mộ Dung Phục Bị Quăng Xuống Giếng
  135. Vương Ngọc Yến Hứa Hôn Ðoàn Dự
  136. Ði Dự Yến Uyển Thanh Trá Hình
  137. Mất Nội Lực Nhà Sư Tỉnh Ngộ
  138. Vào Gác Phượng Quần Hùng Khiếp Vía
  139. Những Ðồ Hình Quái Dị Trong Thư Phòng
  140. Trúng Ðề Thi Hư Trúc Nên Duyên
  141. Những Chuyện Gặp Gỡ Ly Kỳ
  142. Mất Ðá Lửa Quần Hùng Hội Họp
  143. Vương Phu Nhân Thi Kế Bắt Người
  144. Máu Ghen Ðâu Có Lạ Ðời Nhà Ghen
  145. Bởi Kém Thế Mộ Dung Hạ Thuyết Từ
  146. Một Cuộc Giao Hợp Rất Ly Kỳ
  147. Mưu Ðại Sự Xin Làm Dưỡng Tử
  148. Mộ Dung Phục Mặt Người Dạ Thú
  149. Gặp Nguy Cơ Ðoàn Dự Nhảy Lăng Ba
  150. Ðoàn Công Tử Hồi Triều Tức Vị
  151. Tống Triết Tôn Khu Trục Công Thần
  152. A Tử Xuất Hiện Cứu Tiêu Phong
  153. Tiêu Ðại Vương Không Chịu
  154. Mục Quý Phi Thi Hành Ðộc Kế
  155. Tiêu Phong Trúng Ðộc Bị Cầm Tù
  156. Nhờ A Tử , Tiêu Phong Thoát Hiểm
  157. Người Chân Thành Gặp Người Cố Cựu
  158. Về Quan Ải Không Ðược Vào Thành
  159. Tròn Ðạo Nghĩa Tiêu Phong Tử Giết
  160. Bái Hương Hồn Hào Kiệt Chia Tay

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   
  ngochitrung
  ngochitrung
  06-07-20 18:50:07

  Tâm Sự Kiều Phong

  Trời đại mạc bỗng một ngày nổi gió
  Người lên đường với nắng cháy trong tim
  Cõi giang hồ đánh mất luôn tên họ
  Vào cuộc chơi cùng định mệnh trốn tìm

  Mươi năm đó, rượu hay trà cứ đắng
  Gặp A Châu, lòng mới chịu là say
  Tình đôi hôm, đã thành ra nghĩa nặng
  Trăng chưa về, tình đã vội chia tay

  Lòng hiệp khách chân thành không thua đủ
  Giữa cõi đời khan hiếm những tri âm
  Nổi hồn nhiên làm nát đời bang chủ
  Vào một ngày thấm thía phụ nhân tâm

  Nhắn Hư Trúc, dẩu em về Tây Hạ
  Ta Khiết Ðan nhớ mãi chuyện tụi mình
  Nhắn Ðoàn Dự, đời xem anh kẻ lạ
  Chén kim bằng thôi hẹn kiếp lai sinh

  Hồn gió cát lại trở về quan ngoại
  Lệ đã khô cho hai chữ đá vàng
  Tá vấn thế gian tình vi hà vật ?
  Máu anh hùng nhuộm đỏ Nhạn Môn Quan

  (TOẠI KHANH - trích trong tập thơ HẢI THỆ)

  hophuoc7
  01-04-18 12:42:44

  Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chính của dịch giả

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ




  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm