hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Kim Dung + Hàn Giang Nhạn » Lục Mạch Thần Kiếm[2189661] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.2/7 - 44 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Kim Dung + Hàn Giang Nhạn

    Lục Mạch Thần Kiếm    MỤC LỤC 

    1. Giả Người Giả Cảnh Ra Ði
    2. Bước Phiêu lưu Gặp Bạn Tâm Ðầu
    3. Mấy Cuộc Thử Sức Giữa Phe Mộ Dung
    4. Một Chuyện Thi Gan Ðáng Nực cười
    5. Những Tay Kỳ Cựu Ở Cái Bang
    6. Một Bức Thư Mật Rất Quan Trọng
    7. Một Trận Ác Ðấu Ngoài Ải Nhạn Môn Quan
    8. Sự Lòng Giải Tỏ Khúc Nôi
    9. Cái Bang Bị Ðịch Bao Vây
    10. Cường Ðịch Truy Tầm Vương Ngọc Yến
    11. Hào Kiệt Sa Cơ Dưới Bụi Mù
    12. Võ Công Tuyệt Thế Là Ai?
    13. Duyên Kia Ai Ðợi Mà Chờ
    14. Dùng Quỷ Kế Kinh Hồn Tây Hạ
    15. Về Thiếu Lâm Hào Kiệt Khóc Song Thân
    16. Vụ Nghi Án Tại Chùa Thiếu Lâm
    17. Nhà Sư Trí Thanh Là Ai?
    18. Anh Hùng Lắm Nổi Bất Bằng
    19. Tụ Hiền Trang Quần Hùng Phó Yến
    20. Một Chưởng Ra Oai Ðàm Thanh Tuyệt Mạng
    21. Hào Kiệt Trổ Tài , Quần Hùng Khiếp Vía
    22. Ðại Hán Áo Ðen Xuất Hiện Ðột Ngột
    23. Ngoài Nhạn Môn Quan Lại Thấy A Châu
    24. Tầm Cừu Nhân Hào Kiệt Cải Trang
    25. Thành Vệ Huy phát sinh nghi án
    26. Núi Thiên Thai Hào Kiệt Hội Thánh Tăng
    27. Giả Chấp Pháp A Châu Thăm Quả Phụ
    28. Màn Bí Mật Từ Từ Hé Mở
    29. Ngư Tiều Canh Ðộc Lại Xuất Hiện
    30. Bên Hồ Tiểu Kính Gặp Cừu Nhân
    31. Ðoàn Chính Thuần Ðại Chiến Ðoàn Diên Khánh
    32. Cuộc Ước Hội Canh Ba Trên Cầu Ván
    33. Nhìn Nét Chữ Sinh Lòng Nghi Hoặc
    34. Những Diễn Biến Bất Ngờ Ở Rừng Phương Trúc
    35. Mã Phu Nhân Xin Kể Chuyện Xưa
    36. Dưới Khóm Mẫu Ðơn Ðành Bỏ Mạng
    37. Một Người Bí Mật
    38. Người Ðẹp Ai Ngờ Dạ Hiểm Sâu
    39. Tiểu Cô Nương Ám Ảnh Kiều Phong
    40. Môn Ðồ Tinh Tú Khiếp Oai Thần
    41. Ðỉnh Ngọc Làm Nên Phép Hóa Công
    42. Cách Trừng Phạt Ghê Hồn Của Trích Tinh Tử
    43. Tiêu Phong Ám Trợ Tiểu Cô Nương
    44. Hão Hán Tay Không Ðánh Chết Cọp
    45. Mối Hận Thù Giữa Bộ Lạc
    46. Cuộc Phiếm Du Ðưa Ðến Gặp Hoàng Gia
    47. Cuộc Bội Chiến Rùng Rợn Giữa Hai Phe Khất Ðan
    48. Kiều Anh Hùng Phụng Mạng Xuất Chinh
    49. Du Thản Chi Mê Mẫn Tâm Thần
    50. Một Lối Luyện Công Kỳ Dị
    51. Ðòi Báo Vật Nhà Sư Ðộng Thủ
    52. Viện Giới Luật Ban Hành Hình Phạt
    53. Phép Luyện Dịch Chân Kinh
    54. Cuộc Tỉ Thí Nội Công Giữa Hai Phái Tinh Tú Và Hồ Tăng
    55. Tầm A Tử Quái Kiệt đưa đường
    56. Chùa Thiếu Lâm Xảy Chuyện Bất Ngờ
    57. Những Tấn Bi Hài Kịch Tại Tiết Gia Trang
    58. Lo Vạ Lớn Quần Hùng Táng Ðảm
    59. Tiết Thần Y Kể Chuyện Ðồng Môn
    60. Sợ Oai Thần Hộ Hoa Ðành Khuất Phục
    61. Doàn Dự Cùng Vương Ngọc Yến Lại Xuất Hiện
    62. Mộ Dung Công Tử Cùng Cưu Ma Trí
    63. Thế Cờ Bí Hiểm
    64. Một Cuộc Gặp Gỡ Ly Kỳ
    65. Lục Mạch Thần Kiếm Xuất Thủ Không Linh Nghiệm
    66. Bức Hoạt Họa Ly Kỳ Bí Hiểm
    67. Tiểu Tướng Công Trong Phạm Ðiếm Là Ai
    68. Cuộc Tỷ Thí Giữa Ðinh Xuân Thu Và Mộ Dung Phục
    69. Dùng Hoá Công Ðệ Tử Bị Tai ương
    70. Tủi Phần Mình Ðoàn Dự Bỏ đi
    71. Những Phút Mê Ly Của Gã Si Tình
    72. Gặp Xuân Thu Lại Ðược Buông Tha
    73. Kết Bạn Hiền Ba Ác Tặng Ðao
    74. A Tử Tranh Giành Chức Chưởng Môn
    75. Hồ Tăng Tranh Ðoạt Dịch Cân Kinh
    76. Chưa Thoát Hồ Tăng Lại Gặp Minh Vương
    77. Triết La Tinh Bị Phỗng Dịch Cân Kinh
    78. Rừng Lạnh Si Lang Ðứng Ngẩn Ngơ
    79. Hắc Hán, Bạch Tăng Là Ai?
    80. Du Thản Chi Nhận Lời Dạy Võ
    81. Tây Hạ Quốc Vương Ra Bảng Chiêu Phò Mã
    82. Giữa Rừng Hoang Lóe Anh Ðèn Xanh
    83. Tiểu Cô Nương Áp Ðảo Quần Tà
    84. Ðoàn Lang Xông Trận Cứu Cô Nương
    85. Bất Bình Ðạo Nhân Xuất Hiện Ðột Ngột
    86. Quá Si Mê Thổ Lộ Tâm Tình
    87. Quần Hùng Khiếp Phục Tiểu Cô Nương
    88. Nhà Sư Hư Trúc Lại Xuất Hiện
    89. Truyền Thủ Pháp Chống Ngăn Ðại Ðịch
    90. Thiên Sơn Ðồng Mỗ: Hình Dung Cổ Quái
    91. Những Mối Thù Rùng Rợn Giữa Ðồng Môn
    92. Ðồng Mỗ ép Nhà Sư Phá Giới
    93. Bùa Sinh Tử Cầm Chân Hư Trúc
    94. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
    95. Cuộc Ðấu Gay Go Dưới Hầm Nước Ðá
    96. Ðồng, Lý Tranh Hơn Truyền Tuyệt Kỹ
    97. Tân Chủ Nhân Cung Linh Thứu
    98. Hư Trúc Trở Về Cung Linh Thứu
    99. Cung Linh Thứu Quần Hào Gây Lộn
    100. Ỷ Diệu Thủ, Bất Phàm Mất Mặt
    101. Hai Bên Ý Hợp Tâm Ðầu
    102. Dưới Thạch Ðộng Hư Trúc Luyện Kỳ Công
    103. Chùa Thiếu Lâm Triệu Tập Quần Tăng
    104. Huyền Sinh Phóng Chưởng Thử Phiên Tăng
    105. Cưu Ma Trí Diệu Võ Giương Oai
    106. Niêm Hoa Chỉ Ðả Thương Huyền Ðộ
    107. Cứu Chủ Nhân Bại Lộ Hành Tung
    108. Phạm Thanh Tu Thày Trò Chịu Tội
    109. Chùa Thiếu Lâm Phụ Tử Trùng Phùng
    110. Ðại Náo Thiếu Lâm Tự
    111. Du Thản Chi Ðại Chiến Ðinh Xuân Thu
    112. Du Thản Chi Tỷ Ðấu Huyền Từ
    113. Chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong Bị Vây
    114. Cứu Sư Phụ Ngạc Thần Tham Chiến
    115. Lục Mạch Thần Kiếm Ðả Bại Mộ Dung Phục
    116. Hắc Bạch Nhị Tăng Ðều Xuất Hiện
    117. Hư Trúc Thụ Hình Gặp Mẫu Thân
    118. Tiêu Viễn Sơn Hạ Sát Những Ai?
    119. Theo Huyền Từ , Nhị Nương Hủy Mình
    120. Bao Bất Ðồng Trổ Tài Miệng Lưỡi
    121. Chốn Sơn Hậu Quần Hùng Nghe Thuyết Pháp
    122. Mộ Dung Bác Mưu Ðồ Phục Quốc
    123. Nghe Thần Tăng Quần Hùng Khiếp Vía
    124. Một Cách Chữa Thương Rất Ly Kỳ
    125. Ðoàn Công Tử Tái Hội Chung Linh
    126. Chung Cô Nương Suýt Bị Móc Tròng
    127. Nhìn Cảnh Cũ Ðau Lòng Hào Kiệt
    128. Dời Phật Ðịa Ðau Lòng Hư Trúc
    129. Ðoàn Dự Qua Tây Hạ Cầu Hôn
    130. Mộc Uyển Thanh Xuất Hiện
    131. Bên Bờ Hồ Người Ngọc Rơi Châu
    132. Thương Bạn Vàng, Ðoàn Dự Quyết Tâm
    133. Tủi Duyên Phận Gieo Mình Tự Vận
    134. Mộ Dung Phục Bị Quăng Xuống Giếng
    135. Vương Ngọc Yến Hứa Hôn Ðoàn Dự
    136. Ði Dự Yến Uyển Thanh Trá Hình
    137. Mất Nội Lực Nhà Sư Tỉnh Ngộ
    138. Vào Gác Phượng Quần Hùng Khiếp Vía
    139. Những Ðồ Hình Quái Dị Trong Thư Phòng
    140. Trúng Ðề Thi Hư Trúc Nên Duyên
    141. Những Chuyện Gặp Gỡ Ly Kỳ
    142. Mất Ðá Lửa Quần Hùng Hội Họp
    143. Vương Phu Nhân Thi Kế Bắt Người
    144. Máu Ghen Ðâu Có Lạ Ðời Nhà Ghen
    145. Bởi Kém Thế Mộ Dung Hạ Thuyết Từ
    146. Một Cuộc Giao Hợp Rất Ly Kỳ
    147. Mưu Ðại Sự Xin Làm Dưỡng Tử
    148. Mộ Dung Phục Mặt Người Dạ Thú
    149. Gặp Nguy Cơ Ðoàn Dự Nhảy Lăng Ba
    150. Ðoàn Công Tử Hồi Triều Tức Vị
    151. Tống Triết Tôn Khu Trục Công Thần
    152. A Tử Xuất Hiện Cứu Tiêu Phong
    153. Tiêu Ðại Vương Không Chịu
    154. Mục Quý Phi Thi Hành Ðộc Kế
    155. Tiêu Phong Trúng Ðộc Bị Cầm Tù
    156. Nhờ A Tử , Tiêu Phong Thoát Hiểm
    157. Người Chân Thành Gặp Người Cố Cựu
    158. Về Quan Ải Không Ðược Vào Thành
    159. Tròn Ðạo Nghĩa Tiêu Phong Tử Giết
    160. Bái Hương Hồn Hào Kiệt Chia Tay

     
     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    ngochitrung
    ngochitrung
    06-07-20 18:50:07

    Tâm Sự Kiều Phong

    Trời đại mạc bỗng một ngày nổi gió
    Người lên đường với nắng cháy trong tim
    Cõi giang hồ đánh mất luôn tên họ
    Vào cuộc chơi cùng định mệnh trốn tìm

    Mươi năm đó, rượu hay trà cứ đắng
    Gặp A Châu, lòng mới chịu là say
    Tình đôi hôm, đã thành ra nghĩa nặng
    Trăng chưa về, tình đã vội chia tay

    Lòng hiệp khách chân thành không thua đủ
    Giữa cõi đời khan hiếm những tri âm
    Nổi hồn nhiên làm nát đời bang chủ
    Vào một ngày thấm thía phụ nhân tâm

    Nhắn Hư Trúc, dẩu em về Tây Hạ
    Ta Khiết Ðan nhớ mãi chuyện tụi mình
    Nhắn Ðoàn Dự, đời xem anh kẻ lạ
    Chén kim bằng thôi hẹn kiếp lai sinh

    Hồn gió cát lại trở về quan ngoại
    Lệ đã khô cho hai chữ đá vàng
    Tá vấn thế gian tình vi hà vật ?
    Máu anh hùng nhuộm đỏ Nhạn Môn Quan

    (TOẠI KHANH - trích trong tập thơ HẢI THỆ)

    hophuoc7
    01-04-18 12:42:44

    Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chính của dịch giả

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Em Phải Sống

    Duy Lam

      Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm