CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lục Mạch Thần Kiếm

BOOK COMMENTS

 • 4.2/7 - 44 ratings
  • H
   hophuoc7 6 years ago

   Văn chương của Hàn Giang Nhạn tiên sinh rất hay,đáng tiếc người đánh máy có lẽ mệt mỏi quá đã đánh sai rất nhiều làm lạc mất cả ý chí­nh của dịch giả

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH