CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Tề Phong Quân » Lam Y Nữ Hiệp

nguồn: nhanmonquan.com

BOOK COMMENTS

 • 6.3/7 - 41 ratings
  • H
   hoang 9 years ago

   Tác giả Tề Phong Quân viết truyện rất dáng dể xem. Bộ Lã Mại Nương cùng tác giả cũng là một tuyệt phẩm...

   Rất hay, truyện có tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, mạch lạc...

   Tôi dã dọc bộ nầy không biết dến mấy lần trong dời

   0
  Reply
  • nguyenngodn 9 years ago

   íọc xong truyện nầy tôi tâm phục khẩu phục anh chàng DƯƠNG HOí€I NGOC. Những việc anh ta làm đọc rất thú vị!

   0
  Reply
  • nguyenngodn 9 years ago

   Câu chuyện hay đủ cả NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN. Kết thúc có hậ­u. Nên xem!

   0
  Reply
  • nguyenngodn 10 years ago

   Khời đầu nghe khá lắm chẳng biết hạ hồi thế nào Chờ xem!
   VT3

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH