CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Đào Hiếu » Lạc Đường

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 1 rating
  • bruceluff 5 years ago

   "Sai lầm lớn của Nguyễn Cao Kỳ lúc ấy là đã cho máy bay ném bom các chùa chiền ở íà Nẵng. Chí­nh ông ta đã thổi bùng ngọn lử­a Phậ­t giáo."
   Viết hồi ký phải trung thưc. Ngay phần đảu đã viết như vậ­y thì có đáng đọc không?

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH