CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Phạm Huấn » Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 1 rating
  • huynhkhanh 8 years ago

   CSBV là doàn quân viễn chinh nên tiếp vân của họ rất quan trọng vậ­y liên doàn 81 BCD và không quân nên làm gì ? còn phước-long chỉ cần một Lữ doàn Dù đánh cầm chân , 3 sư-đoàn BB 5-18-25 lấy ra một trung đoàn của mổi Sí điều quân nghi binh xa luân chiến và ngụy tạo nhiều mậ­t mã truyền tin và Ban mê thuột cũng vậ­y nhưng dung TQLC . Cầm chân 2 sưđoàn TTB ngoài vùng một là sai lầm , yễm trợ hỏa lực phi pháo và cơ giới tốt cho íPQ - NQ giúp họ tác chiến hiệu quả hỏn . Tiềp vậ­n không an toàn và không biết đối phương điều quân nơi nào là diện còn đâu là điểm ?????????????????????????????

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH