CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Phạm Huấn » Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975

BOOK COMMENTS

 • 7.0/7 - 1 rating
  • huynhkhanh 7 years ago

   CSBV là doàn quân viễn chinh nên tiếp vân của họ rất quan trọng vậy liên doàn 81 BCD và không quân nên làm gì ? còn phước-long chỉ cần một Lữ doàn Dù đánh cầm chân , 3 sư-đoàn BB 5-18-25 lấy ra một trung đoàn của mổi SÐ điều quân nghi binh xa luân chiến và ngụy tạo nhiều mật mã truyền tin và Ban mê thuột cũng vậy nhưng dung TQLC . Cầm chân 2 sưđoàn TTB ngoài vùng một là sai lầm , yễm trợ hỏa lực phi pháo và cơ giới tốt cho ÐPQ - NQ giúp họ tác chiến hiệu quả hỏn . Tiềp vận không an toàn và không biết đối phương điều quân nơi nào là diện còn đâu là điểm ?????????????????????????????

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH