hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tín Đức Thư Xã » Tô Chẩn » Chung Vô Diệm[152278] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   5.7/7 - 7 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Tô Chẩn  Chung Vô Diệm

  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952  MỤC LỤC 

  1. Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm
  2. Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh,
  3. Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt
  4. Yến Quân sư chịu đứng làm mai
  5. Quyết hại em, hai anh lo kế độc;
  6. Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá
  7. Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt
  8. Nội giám quỳ tâu sự quái
  9. Chu thần đồng lòng đuổi quái
  10. Tróc yêu quái lạc tới non thần
  11. Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ,
  12. Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng
  13. Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi
  14. Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu
  15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi
  16. Cao Ly quốc đến dâng bửu bối
  17. Yến quân sư bảo cử Chung hậu
  18. Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương
  19. Chung hậu, lập đài chín trượng
  20. Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp
  21. Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh
  22. Tấn Anh thêm lời gây họa
  23. Đền Ngân an Yên Đơn tính kế
  24. Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh
  25. Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ
  26. Núi Long Sơn cả đánh yên binh
  27. Thuốc tiên cứu sống Thần Võ
  28. Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế,
  29. Ải Đức hung hai nước giao phong,
  30. Trâu Bình Quan, Điển Thường Báo Cấp
  31. Chung hậu một phen đối địch
  32. Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng
  33. Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui
  34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ
  35. Chung hậu khuyên quy thuận,
  36. Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ
  37. Triệu Long vương lập kế mỹ nữ,
  38. Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung,
  39. yên Bình vào cung báo mộng
  40. Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế
  41. Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế
  42. Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu
  43. Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung
  44. Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung,
  45. Sở Trang vương sai người dâng biểu
  46. Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng
  47. Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép
  48. Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt
  49. Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng,
  50. Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy
  51. Dân minh châu Lý Tuấn bị đòn
  52. Trân Châu san, Ngũ Tân vong mạng
  53. Thủy Hoa động ,Ngô Khởi hạ sơn
  54. Thành Cô Tô Năm Nước Hội Binh
  55. Chung Thoại Hoa Từ Biệt Phó Kinh
  56. Chung hậu một ngày giết năm vua,
  57. Thoại Hoa về nhà thác mộng
  58. Chung hậu ba lần tha Ngô Khởi,
  59. Nghi vương dùng kế mỹ nữ,
  60. Thám địa huyệt, Chung hậu đổi chân dung,
  61. Lỗ Lâm đem binh đánh Tề quốc,
  62. Tề Tuyên vương nạp dụng Ngọc Thiền
  63. Chung hậu bị biếm lãnh cung
  64. Chung hậu ba lần thâu Bạch Khởi
  65. Ngô khởi tư thông cùng Hạ Thị
  66. Thiên Cường tấn cống Thạch La
  67. Chung hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ
  68. Chung hậu hưng binh phạt Tống
  69. Chung hậu bị thần tiễn nơi vai
  70. Huyết Hồ lập Vân quang trận
  71. Thánh mẫu hạ sơn phá trận
  72. Ba nước phân binh vây Hỗn Hải
  73. Qua Thanh Châu Ngô Khởi gặp bạn
  74. Đạo Tông kế cùng, tự vận
  75. Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận
  76. Chung hậu chinh phục Thanh Châu
  77. Ba vị vương chia binh thảo tặc

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm