hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tín Đức Thư Xã » Tô Chẩn » Chung Vô Diệm[145510] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.7/7 - 7 votes
    view comments COMMENTS  
     
     

    Tô Chẩn

    Chung Vô Diệm

    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1952    MỤC LỤC 

    1. Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm
    2. Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh,
    3. Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt
    4. Yến Quân sư chịu đứng làm mai
    5. Quyết hại em, hai anh lo kế độc;
    6. Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá
    7. Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt
    8. Nội giám quỳ tâu sự quái
    9. Chu thần đồng lòng đuổi quái
    10. Tróc yêu quái lạc tới non thần
    11. Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ,
    12. Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng
    13. Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi
    14. Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu
    15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi
    16. Cao Ly quốc đến dâng bửu bối
    17. Yến quân sư bảo cử Chung hậu
    18. Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương
    19. Chung hậu, lập đài chín trượng
    20. Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp
    21. Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh
    22. Tấn Anh thêm lời gây họa
    23. Đền Ngân an Yên Đơn tính kế
    24. Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh
    25. Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ
    26. Núi Long Sơn cả đánh yên binh
    27. Thuốc tiên cứu sống Thần Võ
    28. Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế,
    29. Ải Đức hung hai nước giao phong,
    30. Trâu Bình Quan, Điển Thường Báo Cấp
    31. Chung hậu một phen đối địch
    32. Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng
    33. Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui
    34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ
    35. Chung hậu khuyên quy thuận,
    36. Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ
    37. Triệu Long vương lập kế mỹ nữ,
    38. Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung,
    39. yên Bình vào cung báo mộng
    40. Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế
    41. Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế
    42. Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu
    43. Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung
    44. Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung,
    45. Sở Trang vương sai người dâng biểu
    46. Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng
    47. Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép
    48. Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt
    49. Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng,
    50. Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy
    51. Dân minh châu Lý Tuấn bị đòn
    52. Trân Châu san, Ngũ Tân vong mạng
    53. Thủy Hoa động ,Ngô Khởi hạ sơn
    54. Thành Cô Tô Năm Nước Hội Binh
    55. Chung Thoại Hoa Từ Biệt Phó Kinh
    56. Chung hậu một ngày giết năm vua,
    57. Thoại Hoa về nhà thác mộng
    58. Chung hậu ba lần tha Ngô Khởi,
    59. Nghi vương dùng kế mỹ nữ,
    60. Thám địa huyệt, Chung hậu đổi chân dung,
    61. Lỗ Lâm đem binh đánh Tề quốc,
    62. Tề Tuyên vương nạp dụng Ngọc Thiền
    63. Chung hậu bị biếm lãnh cung
    64. Chung hậu ba lần thâu Bạch Khởi
    65. Ngô khởi tư thông cùng Hạ Thị
    66. Thiên Cường tấn cống Thạch La
    67. Chung hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ
    68. Chung hậu hưng binh phạt Tống
    69. Chung hậu bị thần tiễn nơi vai
    70. Huyết Hồ lập Vân quang trận
    71. Thánh mẫu hạ sơn phá trận
    72. Ba nước phân binh vây Hỗn Hải
    73. Qua Thanh Châu Ngô Khởi gặp bạn
    74. Đạo Tông kế cùng, tự vận
    75. Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận
    76. Chung hậu chinh phục Thanh Châu
    77. Ba vị vương chia binh thảo tặc

     
     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 3

    Ngô Thừa Ân

      Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm