CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Hermann Hesse - Phùng Khánh dịch » Câu Chuyện Dòng Sông

BOOK COMMENTS

 • 3.3/7 - 3 ratings
  • T
   tibutibu 10 years ago

   íây là một cuốn sách mà ai khi mới đọc cũng cho là một tuyệt tác.

   Nhưng khi đọc cho thậ­t là kỹ, thì Tác Giả đã phạn những sai lầm:

   Trong đoạn kể về íức Phậ­t thì Tác Giả đã cho là íức Phậ­t... đử­ng có giậ­n Tất íạt.

   Và như vậ­y, quyển sách mất giá trị.

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH