CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Triệu Xuân » Bụi Đời

BOOK COMMENTS

 • 3.1/7 - 34 ratings
  • tuanvp 7 years ago

   Ông tác giá nầy viết xạo, khi xài chữ sái tức là thuốc phiện hút bằng dọc tẩu, dân chơi dọc tẩu thì không phải là dân chí­ch, mà đã chí­ch rồi là dose đã quá mạnh và cảm giác phê hoàn toàn khác với chí­ch. Hầu như các tác giả và tác phẩm sau 1975 không không đáng tin cậ­y

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH