CLOSE
Add to Favotite List

  NXB NHI ĐỒNG HỌA BẢN

 • Giời Thua Nhân Đức

  Giời Thua Nhân Đức
  Nguyễn Xuân Huy
  NHI ĐỒNG HỌA BẢN xuất bản 1943

  Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

  VIEWS 38

  Ngày xưa, ở một làng kia có hai vợ chồng rất nghèo, làm nghề kiếm củi. Tuy nghèo mà ngày nào hai vợ chồng cũng cúng thổ công. Một hôm hai vợ chồng bảo nhau :
  — Người ta thường bảo giàu đâu ba họ khó đâu ba đòi mà lo. Mà kể từ ông cha nhà ta đến giờ khó đến sáu bảy đời rồi thì không biết cái cán cân thiên tạo thăng bằng thế nào mà đến nỗi thế. Nếu ta có thê lên được giời ta sẽ đánh giời một mẻ. Mà, lạ thật, cụ Thổ Công thật là ngày nào mình cũng cúng mà cụ cứ lờ tít chả cứu đỡ tí nào là nghĩa làm sao ?

TO TOP
SEARCH