CLOSE
Add to Favotite List

  Yaël Dayan

 • Hồi Ký Của Người Nữ Binh Do Thái

  Hồi Ký Của Người Nữ Binh Do Thái
  Yaël Dayan
   

  Truyện Dịch Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 READ 4743

  Hồi ký của người nữ binh Do Thái, tác giả Yaël Dayan, một nhà văn nữ Do Thái, chính là ái nữ của tướng độc nhãn Moshe Dayan. Bản tiếng Việt của Mai Vi Phúc; Sông Kiên xuất bản, 1974. Chuyện về cuộc sống của một nữ binh sỹ trong quân đội Do Thái, là quân đội duy nhất trên thế giới đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với cả nữ giới.

TO TOP
SEARCH