CLOSE
Add to Favotite List

  Xuân Khôi

 • Lưỡi Gươm Đất Việt

  Lưỡi Gươm Đất Việt
  Xuân Khôi
   

  Kiếm Hiệp

  CHAPTERS 9 VIEWS 574

  Lưỡi Gươm Đất Việt là một cuốn võ hiệp tiểu thuyết chép lại quãng đời oanh kiệt của Chí­ Lang: một tay kiếm khách kỳ tài, cách đây 400 năm đã bao phen coi khinh nguy hiễm chẳng ngại gian lao, chỉ một thân một kiếm tung hoành quyết đem tài xuất chúng làm những thủ đoạn quỷ khiếp thần kinh, khiến cho quân cường bạo nghe danh đã thất đảm kinh hồn; còn bọn lương dân được nhờ ơn mà an cư lạc nghiệp.
  Cái bản sắc của người anh hùng ấy ngày nay chỉ còn mờ lại trong dã sừ, chứ lịch sử­ Việt Nam vẫn chưa dành được một trang để ghi tâm cho con người đà tậ­n tâm cùng Tổ quốc ôi ! Đối với người đã khuất mà như vậ­y thì ta há chẳng phải là phụ bạc lắm sao ?

TO TOP
SEARCH