CLOSE
Add to Favotite List

  Vũ Ngọc Khánh

 • Vua Trẻ Trong Lịch Sử Việt Nam

  Vua Trẻ Trong Lịch Sử Việt Nam
  Vũ Ngọc Khánh
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 76 VIEWS 9300

  Dân tộc Việt Nam anh hùng đã qua hơn bốn ngàn năm lịch sử­ dựng nước và giữ nước. Với ý quậ­t cường, ông cha ta đã viết nên những trang sử­ vàng chói làm vẻ vang cho dân tộc ta, đất nước ta. Là con cháu tộc anh hùng, thế hệ trẻ Việt Nam phải biết hơn ai hết nguồn gốc và lịch sử­ của dân tộc với những ông "vua sáng
  tôi hiền" có tài năng làm rạng rỡ trang sử­ vàng truyền thống của dân tộc. Để giúp các bạn đọc trẻ hiểu rõ cuộc đời và sự nghiệp của các vị vua trẻ trong sử­ Việt Nam, qua đó xem họ phát huy sức mạnh của tuổi trẻ khi dược vua như thế nào? Họ đã đóng góp những gì cho Tổ quốc non sông ? Nhà xuất bản Thanh Niên xin trọng giới thiệu bộ sách: "Vua trẻ trong sử­ Việt Nam" của Phó
  Giáo sư Vũ Ngọc Khánh.
  Bộ sách này chỉ giới thiệu chân dung các ông vua khi lên ngôi ở trong độ tuổi thanh thiếu đến dưới 50 tuổi.

TO TOP
SEARCH