CLOSE
Add to Favotite List

  Vũ Hầu

 • Giang Hồ Hắc Điếm

  Giang Hồ Hắc Điếm
  Vũ Hầu
   

  Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 6 VIEWS 926

  Đêm sắp hết. Thành Khai phong đang chìm trong giấc nồng chưa tĩnh, bỗng vang rộn bốn bề một tiếng loa :
  - Bớ nhân dân trong thành, mau mau trở giậ­y mà...
  Tiếng loa đang kêu vang nử­a chừng đã tắt. Hình như có người bóp cổ họng kẻ gọi loa.
  Nhân dân thành Khai phong vừa mất giấc ngủ. vừa không biết việc gì sắp xẩy ra, bắt đầu xôn xao. Nhà nhà, bắt đầu mở hé cử­a nhỏ ra nom. Nhưng thấy bóng đêm còn bao phủ khắp thành, những cánh cử­a hé ra lại vội đóng chặt, những cái đầu tò mò thò ra, cũng vụt vội vào trong nhà. Người ta lo đợi, phấp phỏng. Ai nấy lặng chờ một cuộc biến phi thường.
  Đã bao nhiêu đêm rồi, những cuộc náo động trong canh khuya như thế thường xẩy đến trên đầu đám lương dân trong cái thành không may mắn ở gần giải núi Đại hóa ! Có khi, tiếng kêu cháy vang rộn một góc thành, ai nấy hốt hoảng chồm giậ­y đi cứu hỏa, mà rồi không được trông thấy một tia lử­a. Có lúc, tiếng người tiếng ngựa rầm rậ­p, tưởng chừng như quân mã núi Đại hỏa đã ồ vào trong thành, làm cho có người vỡ mậ­t ra chết, già trẻ kêu khóc như ri. Rút cục, đó chỉ là cuộc tuần tiễu của bọn lí­nh phòng thành, trong cơn say rượu chúng thi nhau ồ ạt phóng ngựa chơi !

TO TOP
SEARCH