CLOSE
Add to Favotite List

  Võ Nguyên Giáp

 • Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử­
 • Đường Tới Điện Biên Phủ

  Đường Tới Điện Biên Phủ
  Võ Nguyên Giáp
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 6 VIEWS 13328

  Năm năm chiến đấu trong voÌ€ng vây, tưÌ€ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến muÌ€a Hè năm 1950, đã đưa dân tôÌ£c thoát khỏi hiểm hoÌ£a mất nước lâÌ€n thứ hai. Nếu như nhiều sử gia về chiến tranh Đông Dương có chung nhận định: tưÌ€ đâÌ€u năm 1950, Pháp đã thất bại trong ý đôÌ€ tái chiếm Việt Nam băÌ€ng quân sưÌ£, thì đó chỉ là điều rút ra sau cuôÌ£c chiến. Giới câÌ€m quyền Pháp lúc này chưa hề cảm thấy đã tới lúc đạo quân xâm lươÌ£c phải cuốn gói ra đi.
  Tháng 7 năm 1949, Rơ ve (Revers), Tổng tham mưa trưởng quân đôÌ£i Pháp, báo cáo với chính phủ những khó khăn mà quân viễn chinh sẽ phải đương đâÌ€u khi Quân giải phóng Trung Quốc tiến xuống biên giới Việt - Trung.

 • Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên

  Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên
  Võ Nguyên Giáp
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 8 VIEWS 10109

  Về Hà Nội, chúng tôi ở phố Hàng Ngang. Thành uỷ đã bố trí­ cho chúng tôi ở tại một gia đình cơ sở. Ít hôm sau, có tin Bác đã về. Mấy ngày trước đó, một trung đội Quân giải phóng thuộc chi đội Quang Trung chiến đấu tại Thái Nguyên, đã được lệnh quay gấp lại Tân Trào để đi bảo vệ Bác. Đồng chí­ đến báo tin nói dọc đường có những lúc Bác phải dùng cáng. Như vậ­y, chắc Bác còn yếu lắm. Bác vốn không bao giờ muốn làm bậ­n đến người khác ngay cả những khi yếu mệt. Tình hình đang khẩn trương. Các anh rất mừng.

 • Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng
TO TOP
SEARCH