CLOSE
Add to Favotite List

  Vong Ngữ

 • Phàm Nhân Tu Tiên

  Phàm Nhân Tu Tiên
  Vong Ngữ
   

  Kiếm Hiệp

  CHAPTERS 2347 VIEWS 5282166

  Hàn Lập, một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn...đột ngột một ngày lại tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử.
  Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? Và còn những chuyện gì sẽ xảy ra...

TO TOP
SEARCH