CLOSE
Add to Favotite List

  Vong Ngữ

 • Phàm Nhân Tu Tiên

  Phàm Nhân Tu Tiên
  Vong Ngữ
   

  Kiếm Hiệp

  CHAPTERS 2347 VIEWS 5463462

  Hàn Lậ­p, một tiểu tử­ nghèo bình thường sống ở sơn thôn...đột ngột một ngày lại tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử­.
  Thân phậ­n hắn như vậ­y? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? Và còn những chuyện gì sẽ xảy ra...

TO TOP
SEARCH