CLOSE
Add to Favotite List

  Văn Nhan

 • Hoàng Diệu

  Hoàng Diệu
  Văn Nhan
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 2394

  Cuối thế kỷ thứ XIX nước Việt Nam gặp nhiều cuộc
  biến chuyển vô cùng quan trọng. Sáu tỉnh Nam Việt đã lần lượt lọt vào tay quân đội Pháp sau vụ tử tiết của cụ Phạn Thanh Giản. Ngoài Bắc, tình trạng cũng trở nên vô cùng nguy ngập. Quân đội Pháp tìm hết cách ngược sông Nhị Hà buôn bán cùng Vân Nạm, và có ý muốn lấy luôn sứ Bắc.
  Sau khi cụ Nguyễn Tri Phương và con đều tử trận, hỏa binh xem chừng tạm trở lại với một vài hiệp ước tạm thời. Nhưng dân chúng sống trong vòng bất an, lo sợ những ngày khói lửa... giữa lúc ấy Cụ Hoàng Diệu được cử ra thay thế cụ Nguyễn Tri Phương làm Tổng đốc Hà nội. Tài ngoại giao của cụ cũng không đạt được kết quả và mặc dầu cụ đã tổ chức sự phòng bị, chống giữ, thành phố vẫn mất vì quân lực kém và có kẻ làm phản.

TO TOP
SEARCH