CLOSE
Add to Favotite List

  Tử­ Vi Lang

 • Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa

  Tam Quốc Chí­ Diễn Nghĩa
  La Quán Trung - Tử­ Vi Lang dịch
  Á CHÂU xuất bản 1960

  Trung Hoa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 120 VIEWS 67490

  Xưa kia Trần-thừa-Tộ có tài lương-sử­, đã soạn ra bộ “TAM-QUửC-CHÍ” chép chuyện ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Sách gồm 65 thiên, đã nhậ­p vào chí­nh sử­.
  Phạm-Quần khen văn từ ấy có nhiều ý nghĩa khuyên răn, nêu rõ việc phải trái, có í­ch cho phong hóa.
  Bùi-tùng-Chi bổ-chú “Tam-quốc-chí­” có thể gọi là toàn tự khả quan. Sự việc được thẩm chí­nh, tuy còn sơ lược. Ông sưu tầm những chuyện tản mác khắp mọi nơi phàm những chuyện không thể chép vào chí­nh văn, đều được để vào phần chú thí­ch. Như thế, sự tí­ch đời Tam-quốc tạm đủ.
  Việc đem Tam-quốc-chí­ ra “diễn-nghĩa” khởi nguồn từ đời Nguyên và cung cấp chuyện cho các cụ già thôn xóm đàm thuyết giải trí­. Nhưng các câu chuyện đều căn cứ vào bộ sách của Trần-thừa-Tộ và Bùi-tùng-Chi, chứ không bịa đặt thêm. Chủ ý đề cao trung nghĩa, mục-đí­ch là khuyên răn. Người đọc đem so với chí­nh sử­ mới biết hết lời lẽ, sự việc đều có nguồn gốc chí­nh xác. Truyện TAM-QUửC-CHÍ DIỄN-NGHĨA không thể bị coi như các loại tiểu thuyết.

 • Thanh Kiếm Đoạn Trường

  Thanh Kiếm Đoạn Trường
  Trường An - Tử­ Vi Lang dịch
   

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 12 VIEWS 2225

  Trời tối đen tối mò một bức tường cao lù lù trông như một con thú khổng lồ nằm phục đó. Hai cây đại thọ ở hai đấu tường thì giống như cặp sừng kỳ dị. Tiếng gió rì rào nghe như tiếng thở dài thổi rung lá cây xào xạc. Đột nhiên từ trong tiếng gió rì rầm, bổng thoáng nghe có liếng bước chân đi. Rồi hớp mắt đã thấy một bóng đen nhảy vọt tới chân bức tường cao vút đó.
  Bóng đen đó hành dộng nhẹ nhàng như ma quỉ tung hoành trong bóng đêm. Bóng đen đứng im một lát như dò xét rồi ngững đầu lên ngước nhìn lên tường cao khoảng 5 trượng.

TO TOP
SEARCH