CLOSE
Add to Favotite List

  Tư Mã Thiên

 • Sử Ký Tư Mã Thiên

  Sử Ký Tư Mã Thiên
  Tư Mã Thiên
   

  Trung Hoa Sử Địa Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 44 VIEWS 38898

  Đối với văn hoá thế giới, quyển sử­ ký của Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là công trình sử­ học lớn nhất của Trung quốc và là một trong những quyển sử­ có tiếng nhất của thế giới. Nhưng còn một điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung quốc, và xem nó là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ.
  Sử­ ký là cả một thế giới. Nó làm thoả mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử­ tìm thấy ở đấy một kho tài liệu vô giá, chí­nh xác, với giá trị tổng hợp rất cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua Sử­ ký “một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại” (1). Người bình thường tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức sống mãnh liệt. Họ thấy quá khứ sống lại và không phải chỉ có thế. Người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm văn học, mãi mãi tươi trẻ như sự sống, họ thấy ở đấy một tâm hồn, một tâm sự đau xót đầy sức mạnh của thơ trữ tình, “một tậ­p Ly tao không vần” như lời đánh giá của Lỗ Tấn.

TO TOP
SEARCH