CLOSE
Add to Favotite List

  Trương Vĩnh Ký

 • Chuyện Đời Xưa

  Chuyện Đời Xưa
  Trương Vĩnh Ký
   

  Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 74 VIEWS 47344

  Kêu rằng Chuyện Đời Xưa, vì nó là những chuyện kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chê sự xấu cho người ta sử­a cách ăn, nết ở cho tử­-tế.
  Ta cũng có thêm một hai chuyện thiệt tí­ch mà có ý-vị vui, dễ tức-cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt-chước, thấy chê mà lánh.
  Góp-nhóp trộn-trạo chuyện kia chuyện nọ, in ra để cho con ní­t tậ­p đọc chữ quốc-ngữ, cùng là có ý cho người ngoại-quốc muốn học tiếng Annam, coi mà tậ­p hiểu cho quen.
  Nay ta in sách nầy lại nữa: vì đã hết đi, cũng vì người ta dùng sách nầy mà học tiếng, thì lấy làm có í­ch. Vì trong ấy cách nói là chí­nh cách nói tiếng Annam ròng [3] có nhiều tiếng nhiều câu thường dùng lắm.

TO TOP
SEARCH