CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Yên Hòa

 • Đi Mỹ

  Đi Mỹ
  Trần Yên Hòa
   

  Truyện Dài

  CHAPTERS 41 VIEWS 36960

  "Ngày ấy" với "Hôm Nay" đã lâu lắm rồi. Ngày ấy là những ngày, những tháng, những năm, của thế kỷ trước. Nói thì lâu lắc lắm vậ­y, nhưng thậ­t ra, cũng chỉ mười chí­n, hai mươi năm thôi. Hôm Nay, mỗi khi nhớ lại quảng thời gian đó, tôi vẫn thấy lòng mình có một nỗi chua xót, đắng cay, bàng hoàng, xúc động.
  Chuyện dài “Đi Mỹ” thì có trăm hình vạn trạng. Mỗi người, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng. Ở đây, tôi chỉ ghi lại một vài chuyện nhỏ trong muôn hình vạn trạng kia thôi.
  Dĩ nhiên là hư cấu

 • Ngã Ba Lòng
TO TOP
SEARCH