CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Hồng Châu

 • Dăm Ba Điều Nghĩ Về Văn Học NghẹÌ‚ Thuật

  Dăm Ba Điều Nghĩ Về Văn Học NghẹÌ‚ Thuật
  Trần Hồng Châu
   

  Non Fiction Tùy Bút / Biên Khảo

  CHAPTERS 24 VIEWS 1013

  Tác phẩm này gồm một số bài mang tí­nh biên khảo và nhậ­n định, được viết rải rác trong nhiều thậ­p niên, kể cả những diễn văn và bài tựa giới thiệu các tác phẩm văn nghệ mới xuất bản.
  Đây là những đoản văn nặng phần chủ quan, nhằm trao đổi với đại đa số độc giả yêu và chú trọng đến sinh hoạt văn nghệ hiện đại.
  Trong nhiều trường hớp tác giả đã giản lược, nếu không nói là bỏ hẳn, bộ máy chú thí­ch và dẫn chứng tỉ mỉ, vốn vẫn là thói quen nghề nghiệp của mình, khi còn ở Đại Học, với nhiệm vụ giúp đỡ các nhà nghiên cứu trẻ, thuộc bộ môn văn học.

TO TOP
SEARCH