CLOSE
Add to Favotite List

  Trang Tử­

 • Nam Hoa Kinh

  Nam Hoa Kinh
  Trang Tử­ - Nhượng Tống dịch
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 4 VIEWS 4499

  Các nhà viết văn xưa nay, có ai là người chẳng đọc Trang ? Đã đọc Trang, có ai chẳng khen là lạ lùng, tuyệt diệu ? Tôi trộm nghĩ : kẻ đọc Trang, thực chưa ai đọc nổi Trang. Mà kẻ khen Trang, thực cũng chưa ai khen được đúng những chỗ lạ lùng tuyệt diệu đâu...
  Sao vậ­y ?
  Vì, phàm người đọc sách, tất trước hết phải biết được mặt chữ, rồi đó mới phân được từng câu, từng đọan câu. Phân được từng câu, từng đọan câu, rồi đó mới tìm được mạch lạc. Tìm được mạch lạc rồi đó mới hỉểu được ý chí­nh trong bài, cùng những chỗ mắt nhằm tới, tinh thần dồn tới. Dó là phép nhất đinh phải thế. Trong văn cùa Trang viết, mặt chữ có khi dễ dàng, chí­n chân, lại có khi sống sượng, đặt đổi ; câu, đoạn câu có khi gọn ghẽ, lanh lẹ, lại có khi rắc rối, lôi thôi ; mạch lạc có khi dứt khoát, rõ-ràng, lại có khi lan man, chằng chịt...

TO TOP
SEARCH