CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Đức Lai

 • Cậ­u Chó

  Cậ­u Chó
  Trần Đức Lai
  CỬU LONG xuất bản 1969

  Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 40 VIEWS 479271

  Trong kinh Địa Tạng phầm đệ tử­ nói về Diêm Phủ chúng sanh nghiệp cảm Đức Phậ­t có bảo với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: "Nhất thiết chúng sanh, vị giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tậ­p kết nghiệp thiện tậ­p kết quả" nghĩa là "Những chúng sanh mà chưa giải thoát tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành kết thành quả báo lành".
  Trong kiếp nhân sanh, một gia đình tưởng mình phú quý tột bậ­c đó là do phúc đức cha mẹ, ông bà để lại mà quên việc làm lành cố làm theo dữ để được sung sướng trong kiếp tạm thời ở thế gian nên có nhiều khi Trời Phậ­t quả báo nhỡn tiền, cho trông thấy cái nghiệp chướng ác đức hiện ra ngay trong kiếp người hầu mong những người làm ác nghĩ lại mà hối quá.
  Ngày xưa cũng như ngày nay có nhiều gia đình, tự nhiên sanh con bán thân bất toại hoặc sinh nhiều chứng tậ­t nguyền kỳ lạ khác hẳn thiên hạ. Đó là nghiệp chướng báo oán. Họ lấy khoa học hoặc dựa vào Duy vậ­t Biện Chứng pháp của Cộng sản để chứng minh hầu chối chạy tội lỗi họ đã gây ra.
  Chúng tôi sẽ lần lượt thuậ­t lại hầu bạn đọc những câu chuyện nghiệp chướng kỳ lạ, kinh dị mà khoa học cũng đành bó tay không làm sao giải thí­ch nổi.

 • Sách Lược Ba Giai Đoạn Của Cộng Sản

  Sách Lược Ba Giai Đoạn Của Cộng Sản
  Tô Văn
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 1637

  Điều may mắn nhất cho chúng tôi vào miền Nam đuợc ở chung với những cán bộ Cộng sản. Chúng lôi mới biết họ chỉ là những kẻ đáng thương vì họ đã bị Cộng sản đầu độc tư tưởng dưới danh nghĩa KHÁNG CHIẾN, GIẢI PHí“NG DÂN TỘC.
  Những người đáng thương ấy không hiểu gì về Cộng Sản cả ! Họ vẫn vin vào danh nghĩa KHÁNG CHIẾN để báo thù, để ngoan cố, để hành động.
  Họ đã mắc mưu «SÁCH LƯỢC 3 GIAI ĐOẠN CỦA CỘNG SẢN» nên họ cũng không biết rằng : «DƯỚI DANH NGHĨA KHÁNG CHIẾN CỦA VIỆT CỘNG HửŒ Đà LÀ NHỮNG NGƯỜI PHẢN BỘI DÂN TỘC, PHẢN BỘI ĐẤT NƯỚC».


 • Trần Đức Lai
  Trần Đức Lai

  Trần Đức Lai, tên thật là Bùi Bá Nhân, quê ở làng Do-Xuyên, tổng VânTrai, Phủ Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
  Vào nghề viết báo từ năm 1938, làm Thông Tín Viên cho Nhựt Báo Đông Pháp ở Thanh Hóa. Năm 1940, làm Thông Tín Viên cho Nhựt Báo Tin Mới của Bác-Sĩ Nguyễn Văn Luyện do Nhà Văn kiêm Nhà Báo Tam Lang làm Chủ Bút.
  Bắt đầu viết văn từ năm 1942. Truyện ngắn đầu tiên mang bút hiệu Thiềm Cung đăng trong số Xuân Tin Mới, nhan đề : «Một Thời Xuân». Thỉnh thoảng viết trên báo Đàn Bà, Tiểu Thuyết Thứ Bảy với bút hiệu Mã Giang Tử.
  Năm 1951 hồi cư viết cho tờ Quốc Dân, Thăng Long, Bạn Dân. Năm 1952, làm công chức và viết báo Dân Chúng, Dân Nguyện với bút hiệu Tô Văn.
  Năm 1955, di cư vô Nam làm Biên Tập Viên cho Nhựt Báo Ngôn Luận, Dân Chúng. Tổng thơ Ký Tòa Soạn Nhựt Báo Cách Mạng Quốc Gia, Saigon Mai, cộng tác với Cát Hữu viết chung nhiều mục lấy bút hiệu là Cát Văn.
  Năm 1962, Biên Tập Viên Nhựt Báo Đồng Nai, chủ bút Nhựt Báo Bến Nghé, chủ bút Nhựt Báo Công Chúng, biên tập viên Nhựt Báo Thời Sự Miền Nam, Tín Điển, các Tuần Báo Dạ Đàm, Phụ Nữ Mới, Biên tập phụ tá chủ nhiệm Nhựt Báo Trắng Đen.
  Với bút hiệu Trần Đức Lai, ký giả Tô Văn thường viết truyện Ma Quái, Kinh Dị trên các Nhựt Báo Dân Chúng, Đồng Nai, Saigon Mai, Trắng Đen được đọc giả cũng như các Văn hữu tặng danh hiệu Ma Sư.
  Ngoài bút hiệu Trần Đức Lai, ký giả Tô Văn còn có bút hiệu Minh Đạo khi viết chuyện Tình Cảm Xã Hội, bút hiệu Điệp Viên khi viết tiểu thuyết phóng sự và P. Y. 65 khi viết truyện Trinh Thám, Gián Điệp.

  TÁC PHẨM:
  Sách lược ba giai đoạn của Cộng-sản (Chống Cộng, 1956)
  Cậu Chó (Cửu Long, 1969)

TO TOP
SEARCH