CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Dạ Từ

 • Thủa Làm Thơ Yêu Em

  Thủa Làm Thơ Yêu Em
  Trần Dạ Từ
  THƯƠNG YÊU xuất bản 1971

  Thơ VH Miền Nam Trước 75

  VIEWS 11156

  Thủa làm thơ yêu em
  Trời mưa không ướt áo
  Hoa cúc vàng chân thềm
  Gió may lưng bờ giậ­u
  Chiều sương í±ầy bốn phí­a
  Lòng anh mấy ngã ba
  Tiếng í±ời í±i rất nhẹ
  Nhịp sầu lên thiết tha
  Thủa làm thơ yêu em
  Cả giòng sông thương nhớ
  Cả vai cầu tay nghiêng
  Tương tư trời thành phố

TO TOP
SEARCH