CLOSE
Add to Favotite List

  Trần Văn Bình

 • Thuận Trị Quá Giang

  Thuận Trị Quá Giang
  Trần Văn Bình
  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1953

  Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 6 VIEWS 2567

  Từ khi mới có trời dất, sanh ra người, vật, muôn loài, vua cỏi trên gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế, đời đời cai trị không đổi không dời, người cũng trị luôn cỏi Dương gian và Âm phủ nữa. Còn vua hai cỏi Dương gian và Âm phủ, đều thay đổi luôn luôn, nhứt là cỏi Dương gian mau dời đổi hơn hết. Thập điện dưới Âm phủ cầm bộ sổ dữ lành. Như ai làm lành trọn đời, không lội lỗi chi hết, thì đưa vô cỏi Thiên đừờng ; còn ai làm dữ, thì nhốt hoài trong địa ngục. Phong đô, hành tội luôn luôn, không đặng đầu thai kiếp khác. Như người dữ ít lành nhiều, thì đặng đầu thai hưỡng phước ; giàu to, chức lớn, thông minh trí huệ, thiên hạ kính vì. Còn lành ít dữ nhiều, thì hành tội xong rồi, cho đầu thai chịu đọa : làm dân nghèo, thân cực khổ, hoặc là tàn tật xấu xa, hoặc chốt cách dữ dằn, nếu tội nặng hơn nửa thì lại đầu thai làm thú vật. Bởi xữ phạt công bình như vậy, mới gọi là Thiên Địa vô tư.

TO TOP
SEARCH