CLOSE
Add to Favotite List

  Tiểu Ngọc

 • Võ Lâm Ngoại Sử­

  Võ Lâm Ngoại Sử­
  Tiểu Ngọc
   

  Kiếm Hiệp

  CHAPTERS 15 VIEWS 12171

  Trên giang hồ, người ta ngại nhất thế võ của những hạng cái bang, bọn bị gậ­y ăn mày, nghiã là bọn ra rià, bọn không chí­nh thống, không chuẩn, võ của chúng thường lung tung, loạng quạng, không ra đường lối, thể thống, đội ngũ, gì cả. Tỷ như trong một tổ chức vô cùng quy củ như Võ Đang Toàn Chân, nhân sự đã được dàn hàng nghiêm chỉnh thành các đội ngũ: đội ngũ nhà thơ, đội ngũ nhà văn, đội ngũ phê bình, đội ngũ biên khảo... từ hơn nử­a thế kỷ nay, thì bọn cái bang là cái bọn không chịu được quân luậ­t như thế, chúng luôn luôn tìm cách phá bĩnh, đứng trệch hàng, không chào cờ, không nã đạn đúng theo thỉ thị, không làm các nhiệm vụ thần thánh đã được giao phó và chúng lại rất tinh ranh, khó có thể bắt quả tang, để sử­a sai học tậ­p.

TO TOP
SEARCH