CLOSE
Add to Favotite List

  Thiết Can

 • Trái Lựu Đạn Không Kịp Nổ

  Trái Lựu Đạn Không Kịp Nổ
  Thiết Can
   

  Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 9 VIEWS 1780

  Ông thầy thuốc quay lại hỏi cô khán hộ :
  - Ngoài phòng đợi còn mấy người?
  - Dạ, thưa còn ba người.
  Ông Ihầy thuốc liệng điếu thuốc đang hút giở nói hằng một giọng tức bực.
  - Ba mươi tết rồi sao còn lắm người bịnh thế !
  Đoạn giơ tay lên coi đồng hồ :
  - 7 giờ thiếu 15... Cô Ba, cô ở Khánh Hội hả ! Khu ấy 7 giờ đã giới nghiêm, thôi cho cô về trước. Để khách đó, tôi rước lấy cũng được.
  Cô Ba về rồi, ông thầy thuốc đí­ch thân đẩy cử­a phòng khám-bịnh, rước thân chủ vào... Người thứ nhứt... Người thứ hai... Chỉ còn một người nữa là hết. Ông thầy thuốc có thể đóng cử­a phòng khám bịnh, tự cho mình nghỉ tết một tuần là í­t nhứt : ngày khai trương năm mới chưa nhứt định ngày nào, vì còn phai chờ bà thầy thuốc coi lịch lấy ngày tốt đã.
  Khi người khách cuối cùng bước vào phòng khám bệnh, ông thầy thuốc liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay : 7 giờ 30. Ông tự bảo : "15 phút nữa là rồi, hết tai nạn !"

TO TOP
SEARCH