CLOSE
Add to Favotite List

  Thanh Giang Tử

 • Hồng Y Nương

  Hồng Y Nương
  Thanh Giang Tử
   

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 10 READ 1511

  Thời Minh mạt tại tỉnh Quảng Đông, phủ Triệu Khánh có thôn Hạnh Hoa là nơi loạn lạc chưa xâm lấn tới, trong khi các nơi khác giặc cướp nổi dậy như ong.
  Hạnh Hoa thôn !
  Ba tiếng ấy nhắc du kkách nhớ đến những danh lâm thắng cảnh, thủy tú sơn kỳ mà khách tao nhân một khi để bước tới Triệu Khánh phủ thì không hao giờ không viếng Hạnh Hoa thôn.
  Nhắc đến thôn Hạnh Hoa tất nhiên phải nói đến quán Hoàng Hoa.
  Quán Hoàng Hoa Ià một tửu quán dẹp và sáng nhất ở thôn Hạnh Hoa nên khách tha phương hồ hải khi quá bước qua đây đều đến viếng.
  Không gì vui thích bằng vào quán Hoàng Hoa để nhắm các món sơn hào hải vị, dùng Hoàng Hoa mỹ tửu (một thứ rượu gia truyền của chủ nhân có mùi thơm ngon lạ lùng), ngồi lắng nghe các nàng ca nữ đẹp như tiên nga múa hát hoặc ngắm nhìn những chậu hoa vang nở rộ.
  Đêm nay, một đêm rằm trung thu, quán Hoàng Hoa rộn rịp khác thường.
  Các vương tôn công tử ở phủ Triệu Khánh lần hồi đổ xô đến quán Hoàng Hoa để thưởng thức tài ca múa của Mạnh Lan Hoa.
  Người đẹp như tiên hay có phần lấn hơn nữa. Không rõ chủ nhân Hoàng Hoa quán tìm đâu đươc một người sắc nước hương trời như vậy.
  Nàng đẹp như Hằng Nga trên cung Quảng, tài ca múa của nàng cũng có một không hai trên đời.

TO TOP
SEARCH