CLOSE
Add to Favotite List

  Thân Văn

 • Bức Thơ Bí Mật - Quyển Nhì

  Bức Thơ Bí Mật - Quyển Nhì
  Thân Văn
  ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1940

  Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 10 VIEWS 150

  Quan bồi-thẩm Liên đi qua đi lại trong phòng làm việc, tay chấp sau đít, mắt ngó xuống đất. Đi một hồi, ông trở lại bàn viết cầm tờ nhựt-trình lên đọc và nói lầm-thầm : «Nó làm thới-quá, không khỏi Hữu-Long bị giết nữa. Và chết rồi thì nó làm tới Dương-tấn-Nghĩa với Đổ-phước-Hạnh. Thuở nay chưa có vụ nào mà rắc-rối như vụ này».
  Ông suy nghĩ vậy rồi kêu lon-ton vào nói : « Hồi nảy thầy Sáng-Trí có nói điện-thoại với tao, tám giờ thầy lại. Hễ thầy tới thì mày cho vô liền, không cần đưa «cạt» mất ngày giờ».

 • Bức Thơ Bí Mật - Quyển Nhứt

  Bức Thơ Bí Mật - Quyển Nhứt
  Thân Văn
  ĐỨC LƯU PHƯƠNG xuất bản 1940

  Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 11 VIEWS 173

  Mới bảy giờ rười sớm mai mà mặt trời mọc lớn cao nghêu. Hai hàng me ở đàng Catinat, tuy lá xanh om và dày bịt, nhưng bị trồng không được khít, nên nắng dọi ngang mấy lỗ trống sàng lòa. Mấy nhà thuốc tây, mấy nhã buôn, nhã hàng, đã mở cửa rước bạn hàng. Thầy thợ đi làm, trên nhà thờ Nhà-nước đổ xuống, kẽ đị bộ chơn bước phăng phăng, người đi xe đạp coi thoát thoát.
  Một đám con nít bán nhựt-trình, vừa chạy theo lề đàng, vừa la «Công-Luận ngày nay thầy. Có chuyện giết ngươi bí-mật ở đàng Carabelli thầy».

TO TOP
SEARCH