CLOSE
Add to Favotite List

  Tế Xuyên

 • Gương Người Xưa

  Gương Người Xưa
  Tế Xuyên
  KHAI TRÍ xuất bản 1973

  Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 15 READ 12588

  Đây là vài trang hùng sử để tặng các bạn thanh thiếu niên.
  Tác giả sưu tầm tài liệu trong kho dã sử Việt Nam và trong các giai thoại về vài nhà cách mạng chân chánh, theo lời thuật lại của người đương thời - mà viết ra tập truyện bi hùng tráng này, bên lề lịch sử mong có thể là món quà tiêu khiển cho các bạn thanh thiếu niên nặng bầu nhiệt huyết vì Tổ quốc vì dân tộc.

TO TOP
SEARCH