CLOSE
Add to Favotite List

  Tề Phong Quân

 • Lã Mai Nương

  Lã Mai Nương
  Tề Phong Quân
  THẾ KỶ xuất bản 1964

  Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 35 VIEWS 63136

  Đời nhà Minh truyền đến vua Sùng Trinh thứ mười tám bị Lý Tự Thành dấy quân làm phản soán nước. Ngô Tam Quế thấy thế lực quân Mãn Châu mạnh như vũ bão, mở cử­a quan đầu hàng. Vua Thế Tổ nhà Thanh đem binh vượt Vạn Lý Trường Thành xâm chiếm Trung Quốc lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Thuậ­n Trị, cải quốc hiệu là Đại Thanh.
  Truyền đến đời Cao Tông niên hiệu Càn Long vừa đúng bốn đời vua.
  Tới đây nhà Thanh ở trong thời toàn thịnh. Người Mãn được quan cao chức trọng, dân Hán bị đè nén bạc đãi.
  Vua Càn Long rất thông minh, văn hay chữ tốt và cũng là vị Hoàng Đế võ nghệ cao cường, chánh trị giỏi. Bởi vậ­y Càn Long đặc cách dùng cả người Hán có tài.

 • Lam Y Nữ Hiệp

  Lam Y Nữ Hiệp
  Tề Phong Quân
   

  Kiếm Hiệp

  CHAPTERS 46 VIEWS 135156

  Lam Y Nữ Hiệp là một phần truyện trong Giang Hồ Kỳ Văn, miêu tả cuộc đời chiến sĩ giang hồ của nữ hiệp kỵ phách áo lam Chu Tú Anh dưới thời Vĩnh Lạc vương, tức vua Thành Tổ triều Minh
  Nàng là người Hoa Bắc, sanh quán thuộc Tề Nam phủ, tỉnh Sơn Đông cùng bào huynh là hiệp khách Đơn Đao Chu Đức Kiệt, du hành xuống Giang Nam, Giang Đông.
  Trong cuộc du hiệp đó anh em nhà Chu gia ra tay cứu độ dân lành, diệt trừ tham quan ác bá, trổ công phu võ thuậ­t trong nhiều trậ­n ác chiến vô cùng rùng rợn, đem phần thắng về cho Công lý
  Giang Hồ Kỳ Văn vốn là một pho võ thuậ­t trường thiên được các độc giả trung quốc ham chuộng từ năm. Tiếc thay, sau thời chiến tranh Trung Nhậ­t bổn chánh của pho võ thuậ­t quí­ báu này bị thất lạc một phần thứ nhất viết về gia đình họ Chu ở đất Sơn Đông và hai nhân vậ­t Chu gia tại đất Sơn Đông và hai nhân vậ­t Chu gia này kể từ lúc khởi luyện tới kinh thành tài và nổi danh ở Bắc Hiệp
  Chúng tôi hiện đang sưu tầm tiếp tục hoàn tất pho Giang Hồ Kỳ Văn để lần lần sẽ cống hiến bạn đọc. Không lẽ hữu thư vô truyền, vậ­y nên cho in trước tậ­p LAM Y NỮ HIỆP để độc giả thưởng lãm trong buổi trà dư tử­u hậ­u.

TO TOP
SEARCH