CLOSE
Add to Favotite List

  Tào Nghiêu Đức

 • Tôn Tử Truyện - Tậ­p 1

  Tôn Tử Truyện - Tậ­p 1
  Tào Nghiêu Đức
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 20 VIEWS 10377

  Tôn Tử­, tự Trường Khanh, là nhà quân sự và nhà lý luậ­n quân sự nổi tiếng của Trung Quốc ở cuối thời Xuân Thu, được người đời gọi bằng cái tên tôn kí­nh là “Vũ thánh nhân”. Trước tác “Tôn Tử­ binh pháp” của ông, là cuốn binh thư quý báu đầu tiên trên thế giới, được các bậ­c danh tướng đời sau tôn sùng và truyền tụng, tiếng thơm lưu truyền, được coi là một viên ngọc quý của Trung Quốc và thế giới. Tác dụng và giá trị tác phẩm của Tôn Tử­ đã không gói gọn trong lĩnh vực quân sự, mà còn ở các mặt chí­nh trị, ngoại giao, văn hoá, kinh tế. Ở Trung Quốc và một số nơi trên thế giới, từng có thời nổi lên những “cơn sốt Tôn Tử­”.

 • Tôn Tử Truyện - Tậ­p 2

  Tôn Tử Truyện - Tậ­p 2
  Tào Nghiêu Đức
   

  Trung Hoa

  CHAPTERS 15 VIEWS 6370

  Bằng ngôn ngữ văn học giản dị, dễ hiểu, cuốn sách này đã miêu tả rất tỉ mỉ thời đại Tôn Tử­ đã sống, quá trình ra đời của mười ba bài binh pháp Tôn Tử­, cũng như những chiến tí­ch mà Tôn Vũ từng bách chiến bách thắng khi áp dụng thực tiễn cuốn sách này. Người viết truyện đã tái hiện một cách nghệ thuậ­t những kinh nghiệm lịch sử­ mà Tôn Vũ đã cùng Ngô vương Hạp Lư, danh tướng Ngũ Tử­ Tư, v.v… lấy nước Ngô nhỏ yếu đánh thắng nước Sở hùng mạnh, để cho người đời sau còn phải suy ngẫm mãi.
  Tuy là chuyện lịch sử­, nhưng cuốn sách này đã xây dựng những nhân vậ­t sống động, mang đậ­m những dấu ấn lịch sử­, nên cuốn sách dễ thu hút người đọc. Tôn Tử­ truyện là một tác phẩm đầu tiên về thể loại truyện ký viết về Tôn Tử­ có nội dung trong sáng, lành mạnh, mang tí­nh giáo dục cao.

TO TOP
SEARCH