CLOSE
Add to Favotite List

 • Hitler Và Lò Thiêu Sống Dân Do Thái

  Hitler Và Lò Thiêu Sống Dân Do Thái
  Serge Miller
   

  Truyện Dịch Sử Địa Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 22 VIEWS 16077

  Một danh sách người Do-Thái Âu châu phải bị tậ­n diệt đã được thiết lậ­p và con số lên đến 11 triệu người, trong số có 330.000 Do-Thái Anh, 4.000 Do-Thái Ái Nhĩ Lan, 18.000 Do-Thái Thụy Sĩ và 6.000 Do-Thái Tây Ban Nha.
  Rõ ràng là Hitler và tậ­p đoàn đã tự coi mình là chúa tể của toàn thể quả địa cầu, từ Luân-đôn đến Paletinc, từ Madrid đến Mạc-tư-khoa.
  Tuy nhiên, Himmler và đồng bọn phải thừa nhậ­n ngay lẽ đương nhiên: là ngay ở thế kỷ thứ XX, càng cần phải có thì giờ và phương tiện vậ­t chất để tàn sát hàng chục triệu con người.
  Các sự lấy mót lại quần áo, giầy, nhẫn vàng, mắt kiếng và cả đến tóc đàn bà dùng để làm đệm, thảm cũng đặt thành một vấn đề không kém quan trọng.

TO TOP
SEARCH