CLOSE
Add to Favotite List

  Raymond Carter

 • Hitler Và Các Danh Tướng Đức Quốc Xã

  Hitler Và Các Danh Tướng Đức Quốc Xã
  Raymond Carter
   

  Truyện Dịch Sử­ Địa

  CHAPTERS 17 VIEWS 6769

  Những tài liệu đầu tiên cho biết về nhân cách con người của Adolf Hitler là chồng hồ sơ vụ án Nuremberg.
  Cho tới năm 1945, thế giới đã biết về Hitler chẳng bao nhiêu và còn sai lạc nữa. Những chứng liệu về ông ta do những tay bội phản như Hermann Rauschnigg chỉ có thể được sử­ dụng một cách dè dặt. Đã có lệnh cấm các nhà xuất bản ấn hành những cuốn tiểu sử­ của nhà "Lãnh Tụ". Một vài nhà báo ngoại quốc có dịp may hãn hữu đến gần ông, và đều là những công cụ, vô tình hay cố ý, của một thủ đoạn chí­nh trị, thực ra đã chẳng bao giờ được thấy con người thực của ông ta. Những bà con, thân thí­ch đều được lệnh thủ khâu như bình.
  Những yếu tố quan trọng duy nhứt để hiểu biết về ông là những gì thấy được trong cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) nghĩa là con người của Hitler do chí­nh Hitler nhậ­n xét.
  Trái với nhà độc tài Ý Mussolini, ông này, không để điều gì về mình chẳng được biết tới, Hitler đã không nói về mình, ông bao bọc quanh ông bằng những bí­ nhiệm. Khi người ta nói đến buổi thiếu thời cực khổ của ông, đến bốn năm chiến đấu như một tên lí­nh trơn, đến cách ăn uống thanh đạm kiêng khem của ông, đến sự ghê tởm thuốc lá, đến những đêm thao thức mất ngủ, những cơn giậ­n dữ và đến mãnh lực của cái nhìn của ông, người ta có thể kể mãi.

TO TOP
SEARCH