hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Quỳnh Dao [104]CATEGORYREAD
 
Ái Quả Tình Hoa  [44]
 Trung Hoa
Tình Cảm
127212
 
Ba Đóa Hoa  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27913
 
Bản Tình Ca Muôn Thuở  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
89047
 
Băng Nhi  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44723
 
Bất Chợt Một Chiều Mưa  [8]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
61886
 
Bên Bờ Quạnh Hiu (Thuyền Tình Đỗ Bến)  [25]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
73020
 
Bên Giòng Nước  [23]
 Trung Hoa
Tình Cảm
74904
 
Bích Vân Thiên  [26]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
43087
 
Biệt Ly Ơi! Chào Mi  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
52166
 
Biệt thự Vân Phi  [2]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18623
 
Biết Tỏ Cùng Ai  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
64304
 
Bóng Hoàng Hôn  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
36965
 
Bóng Nhạn Chiều Tà  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22284
 
Bức Tranh Hoa Mai  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17531
 
Cánh Chim Bạt Gió  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
52763
 
Cánh Chim Trong Giông Bão  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
33051
 
Cánh Hoa Chùm Gửi  [18]
 Trung Hoa
Tình Cảm
48863
 
Cánh Hoa Cô Lẻ  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
36134
 
Cánh Nhạn Cô Đơn  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
49368
 
Chiếc Áo Mộng Mơ  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44353
 
Chiếc Vòng Pha Lê  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19036
 
Chim Mõi Cánh (Quyện Điểu)  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
47227
 
Chuyện Đời Tôi - Hồi Ký  [30]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
65963
 
Cô Bé Thích Đùa  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23550
 
Cỏ Xanh Bên Hồ (Ngọn Cỏ Ven Sông)  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
41797
 
Cơn Gió Thoảng  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8109
 
Cửa Cấm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21293
 
Cuộc Tình Không Hẹn  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20938
 
Điệp Khúc Màu Xanh  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26543
 
Điệp Khúc Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
42483
 
Đồng Hồ Báo Tử  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
7950
 
Đừng Quên Đêm Nay (Biệt Vọng Kim Tiêu)  [67]
 Trung Hoa
Tình Cảm
76525
 
Đường Tình Đôi Ngã  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26896
 
Doanh Tuyết  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15807
 
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18691
 
Dưới Gốc Liễu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12242
 
Dương Liễu Thanh Thanh  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11735
 
Em Là Một Áng Mây  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
31153
 
Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23482
 
Giai Điệu Tình Yêu  [10]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
2056
 
Gió Lạnh Đêm Hè  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
41681
 
Giòng Sông Ly Biệt (Giọt Lệ Trong Mưa)  [31]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
44921
 
Hải Âu Phi Xứ  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
28422
 
Hạt Đậu Tương Tư  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23565
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát  [62]
 Trung Hoa
Tình Cảm
45447
 
Hãy Đợi Anh Về  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
26002
 
Hãy Hiểu Tình Em  [18]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
30122
 
Hãy Ngủ Yên Tình Yêu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
44203
 
Hết Một Mùa Đông  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9315
 
Hồ Ly Trắng  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11605
 
Hoa Biển  [25]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24148
 
Hoa Mai Bạc Mệnh (Dấu Khắc Hoa Mai)  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23498
 
Hoa Thạch Lựu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10108
 
Hoàn Châu Cát Cát  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
32764
 
Hoàng Hôn Cuối Cùng  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26669
 
Hoàng Hôn Dừng Lại Chân Mây  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
14353
 
Hỏi Áng Mây Chiều  [13]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
17967
 
Hòn Vọng Phu (Cánh Nhạn Cô Đơn - ánh Nhạn Lạc Đàn)  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24346
 
Hồng Điệp  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10603
 
Hư Ảo Một Cuộc Tình  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19591
 
Hương Cỏ Dại  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23943
 
Khoảng Cách Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23538
 
Khói Lam Cuộc Tình  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
30564
 
Lá Rụng Chiều Thu  [27]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
21405
 
Lao Xao Trong Nắng  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24319
 
Mây Trắng Vẫn Bay  [28]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
26009
 
Mịt Mù Mây Khói  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17989
 
Mỏi Mắt Ngóng Trông  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10571
 
Một Chút Hương Tình Yêu  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11718
 
Một Giấc Mơ Xuân  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24069
 
Mưa Là Anh Nắng Cũng Là Anh  [30]
 Trung Hoa
Tình Cảm
62064
 
Mùa Thu Lá Bay  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
50797
 
Mùa Thu Quen Nhau  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19803
 
Mùa Xuân Cho Em  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12735
 
Mười Điều Răng  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9484
 
Nắng Thôn Đoài (Vỏ Sò Tím)  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25790
 
Ngọn Đèn Đêm Qua  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21301
 
Người Về  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25382
 
Người Vợ Câm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18538
 
Như Mây Trong Hoàng Hôn  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21313
 
Quận chúa Tân Nguyệt  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17333
 
Rượu Mừng Pha Nước Mắt  [11]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15937
 
Song Ngoại  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26443
 
Thắm Mãi Tình Nhau  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12015
 
Thiên Đường Rực Lửa  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21667
 
Thiên Sứ Áo Đen  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13263
 
Thương Người Xa Xứ  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18920
 
Thủy Linh  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9433
 
Thủy Vân Giang (Dấu Ấn Tình Yêu - Ma Lực Của Tình Yêu)  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15923
 
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26120
 
Tình buồn  [46]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
46317
 
Tình Ca Mùa Thu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
20232
 
Tình Ga Nhỏ  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
6622
 
Tình Không Phai  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16471
 
Tình Khúc Chiều Thu  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21966
 
Tình Loạn  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27939
 
Trôi Theo Dòng Đời  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
33745
 
Tương Tư Thảo  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11475
 
Tuyết Kha  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
14604
 
Vẫn Về Bên Anh  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
28122
 
Vết Mộng Tàn  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12375
 
Vội Vã  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21159
 
Vườn Thúy  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15744
 
Xóm Vắng  [36]
Ngọc Linh dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
48847
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Thiên Anh Hùng Ca

Phạm Kim Vinh

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm