hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Quỳnh Dao [104]CATEGORYREAD
 
Ái Quả Tình Hoa  [44]
 Trung Hoa
Tình Cảm
130613
 
Ba Đóa Hoa  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
29077
 
Bản Tình Ca Muôn Thuở  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
92421
 
Băng Nhi  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46416
 
Bất Chợt Một Chiều Mưa  [8]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
63892
 
Bên Bờ Quạnh Hiu (Thuyền Tình Đỗ Bến)  [25]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
77291
 
Bên Giòng Nước  [23]
 Trung Hoa
Tình Cảm
77988
 
Bích Vân Thiên  [26]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
45435
 
Biệt Ly Ơi! Chào Mi  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
54751
 
Biệt thự Vân Phi  [2]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19198
 
Biết Tỏ Cùng Ai  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
68212
 
Bóng Hoàng Hôn  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
38881
 
Bóng Nhạn Chiều Tà  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23327
 
Bức Tranh Hoa Mai  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18253
 
Cánh Chim Bạt Gió  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
54851
 
Cánh Chim Trong Giông Bão  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
34472
 
Cánh Hoa Chùm Gửi  [18]
 Trung Hoa
Tình Cảm
51020
 
Cánh Hoa Cô Lẻ  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
37713
 
Cánh Nhạn Cô Đơn  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
50824
 
Chiếc Áo Mộng Mơ  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46356
 
Chiếc Vòng Pha Lê  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19932
 
Chim Mõi Cánh (Quyện Điểu)  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
49282
 
Chuyện Đời Tôi - Hồi Ký  [30]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
68653
 
Cô Bé Thích Đùa  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24345
 
Cỏ Xanh Bên Hồ (Ngọn Cỏ Ven Sông)  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
43795
 
Cơn Gió Thoảng  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9817
 
Cửa Cấm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22766
 
Cuộc Tình Không Hẹn  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22177
 
Điệp Khúc Màu Xanh  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27973
 
Điệp Khúc Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44242
 
Đồng Hồ Báo Tử  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8462
 
Đừng Quên Đêm Nay (Biệt Vọng Kim Tiêu)  [67]
 Trung Hoa
Tình Cảm
80073
 
Đường Tình Đôi Ngã  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28091
 
Doanh Tuyết  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16602
 
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19792
 
Dưới Gốc Liễu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12924
 
Dương Liễu Thanh Thanh  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12432
 
Em Là Một Áng Mây  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
32367
 
Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25123
 
Giai Điệu Tình Yêu  [10]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
3572
 
Gió Lạnh Đêm Hè  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
43483
 
Giòng Sông Ly Biệt (Giọt Lệ Trong Mưa)  [31]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
46748
 
Hải Âu Phi Xứ  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
31752
 
Hạt Đậu Tương Tư  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24788
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát  [62]
 Trung Hoa
Tình Cảm
47337
 
Hãy Đợi Anh Về  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
27764
 
Hãy Hiểu Tình Em  [18]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
32078
 
Hãy Ngủ Yên Tình Yêu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
46420
 
Hết Một Mùa Đông  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9831
 
Hồ Ly Trắng  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12410
 
Hoa Biển  [25]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25479
 
Hoa Mai Bạc Mệnh (Dấu Khắc Hoa Mai)  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24888
 
Hoa Thạch Lựu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10660
 
Hoàn Châu Cát Cát  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
34938
 
Hoàng Hôn Cuối Cùng  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28448
 
Hoàng Hôn Dừng Lại Chân Mây  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15150
 
Hỏi Áng Mây Chiều  [13]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
19353
 
Hòn Vọng Phu (Cánh Nhạn Cô Đơn - ánh Nhạn Lạc Đàn)  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25366
 
Hồng Điệp  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11277
 
Hư Ảo Một Cuộc Tình  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20478
 
Hương Cỏ Dại  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25020
 
Khoảng Cách Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24543
 
Khói Lam Cuộc Tình  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
32402
 
Lá Rụng Chiều Thu  [27]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
22870
 
Lao Xao Trong Nắng  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25479
 
Mây Trắng Vẫn Bay  [28]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
27549
 
Mịt Mù Mây Khói  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19136
 
Mỏi Mắt Ngóng Trông  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11237
 
Một Chút Hương Tình Yêu  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12406
 
Một Giấc Mơ Xuân  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25283
 
Mưa Là Anh Nắng Cũng Là Anh  [30]
 Trung Hoa
Tình Cảm
64705
 
Mùa Thu Lá Bay  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
55374
 
Mùa Thu Quen Nhau  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20901
 
Mùa Xuân Cho Em  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13409
 
Mười Điều Răng  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10305
 
Nắng Thôn Đoài (Vỏ Sò Tím)  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26972
 
Ngọn Đèn Đêm Qua  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22315
 
Người Về  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27001
 
Người Vợ Câm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19470
 
Như Mây Trong Hoàng Hôn  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22009
 
Quận chúa Tân Nguyệt  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18746
 
Rượu Mừng Pha Nước Mắt  [11]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16937
 
Song Ngoại  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27763
 
Thắm Mãi Tình Nhau  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13514
 
Thiên Đường Rực Lửa  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23132
 
Thiên Sứ Áo Đen  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
14275
 
Thương Người Xa Xứ  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19796
 
Thủy Linh  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10213
 
Thủy Vân Giang (Dấu Ấn Tình Yêu - Ma Lực Của Tình Yêu)  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16876
 
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27882
 
Tình buồn  [46]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
50141
 
Tình Ca Mùa Thu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
22115
 
Tình Ga Nhỏ  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
7052
 
Tình Không Phai  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17820
 
Tình Khúc Chiều Thu  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23146
 
Tình Loạn  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28932
 
Trôi Theo Dòng Đời  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
35735
 
Tương Tư Thảo  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12431
 
Tuyết Kha  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15784
 
Vẫn Về Bên Anh  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
29632
 
Vết Mộng Tàn  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13206
 
Vội Vã  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23059
 
Vườn Thúy  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16808
 
Xóm Vắng  [36]
Ngọc Linh dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
51237
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Phong Thần - Quyển 2

Hứa Trọng Lâm

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm