hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Quỳnh Dao [104]CATEGORYREAD
 
Ái Quả Tình Hoa  [44]
 Trung Hoa
Tình Cảm
131215
 
Ba Đóa Hoa  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
29251
 
Bản Tình Ca Muôn Thuở  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
92958
 
Băng Nhi  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46652
 
Bất Chợt Một Chiều Mưa  [8]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
64392
 
Bên Bờ Quạnh Hiu (Thuyền Tình Đỗ Bến)  [25]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
78119
 
Bên Giòng Nước  [23]
 Trung Hoa
Tình Cảm
78420
 
Bích Vân Thiên  [26]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
45799
 
Biệt Ly Ơi! Chào Mi  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
55071
 
Biệt thự Vân Phi  [2]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19291
 
Biết Tỏ Cùng Ai  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
68986
 
Bóng Hoàng Hôn  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
39181
 
Bóng Nhạn Chiều Tà  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23469
 
Bức Tranh Hoa Mai  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18400
 
Cánh Chim Bạt Gió  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
55230
 
Cánh Chim Trong Giông Bão  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
34656
 
Cánh Hoa Chùm Gửi  [18]
 Trung Hoa
Tình Cảm
51393
 
Cánh Hoa Cô Lẻ  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
37953
 
Cánh Nhạn Cô Đơn  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
51182
 
Chiếc Áo Mộng Mơ  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46988
 
Chiếc Vòng Pha Lê  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20066
 
Chim Mõi Cánh (Quyện Điểu)  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
49686
 
Chuyện Đời Tôi - Hồi Ký  [30]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
69129
 
Cô Bé Thích Đùa  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24463
 
Cỏ Xanh Bên Hồ (Ngọn Cỏ Ven Sông)  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44173
 
Cơn Gió Thoảng  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10159
 
Cửa Cấm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22951
 
Cuộc Tình Không Hẹn  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22294
 
Điệp Khúc Màu Xanh  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28175
 
Điệp Khúc Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44772
 
Đồng Hồ Báo Tử  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8510
 
Đừng Quên Đêm Nay (Biệt Vọng Kim Tiêu)  [67]
 Trung Hoa
Tình Cảm
80731
 
Đường Tình Đôi Ngã  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28314
 
Doanh Tuyết  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16742
 
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19987
 
Dưới Gốc Liễu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13058
 
Dương Liễu Thanh Thanh  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12623
 
Em Là Một Áng Mây  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
32527
 
Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25496
 
Giai Điệu Tình Yêu  [10]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
3781
 
Gió Lạnh Đêm Hè  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
43836
 
Giòng Sông Ly Biệt (Giọt Lệ Trong Mưa)  [31]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
47300
 
Hải Âu Phi Xứ  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
32243
 
Hạt Đậu Tương Tư  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24960
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát  [62]
 Trung Hoa
Tình Cảm
47583
 
Hãy Đợi Anh Về  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
28012
 
Hãy Hiểu Tình Em  [18]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
32392
 
Hãy Ngủ Yên Tình Yêu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
46821
 
Hết Một Mùa Đông  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9905
 
Hồ Ly Trắng  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12516
 
Hoa Biển  [25]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25599
 
Hoa Mai Bạc Mệnh (Dấu Khắc Hoa Mai)  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25051
 
Hoa Thạch Lựu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10716
 
Hoàn Châu Cát Cát  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
35230
 
Hoàng Hôn Cuối Cùng  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28664
 
Hoàng Hôn Dừng Lại Chân Mây  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15223
 
Hỏi Áng Mây Chiều  [13]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
19660
 
Hòn Vọng Phu (Cánh Nhạn Cô Đơn - ánh Nhạn Lạc Đàn)  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25489
 
Hồng Điệp  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11378
 
Hư Ảo Một Cuộc Tình  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20551
 
Hương Cỏ Dại  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25174
 
Khoảng Cách Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24763
 
Khói Lam Cuộc Tình  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
32708
 
Lá Rụng Chiều Thu  [27]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
23049
 
Lao Xao Trong Nắng  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25657
 
Mây Trắng Vẫn Bay  [28]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
27797
 
Mịt Mù Mây Khói  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19278
 
Mỏi Mắt Ngóng Trông  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11367
 
Một Chút Hương Tình Yêu  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12511
 
Một Giấc Mơ Xuân  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25447
 
Mưa Là Anh Nắng Cũng Là Anh  [30]
 Trung Hoa
Tình Cảm
65167
 
Mùa Thu Lá Bay  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
56379
 
Mùa Thu Quen Nhau  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21016
 
Mùa Xuân Cho Em  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13485
 
Mười Điều Răng  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10397
 
Nắng Thôn Đoài (Vỏ Sò Tím)  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27179
 
Ngọn Đèn Đêm Qua  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22450
 
Người Về  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27173
 
Người Vợ Câm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19613
 
Như Mây Trong Hoàng Hôn  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22087
 
Quận chúa Tân Nguyệt  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18875
 
Rượu Mừng Pha Nước Mắt  [11]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17098
 
Song Ngoại  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
27866
 
Thắm Mãi Tình Nhau  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13748
 
Thiên Đường Rực Lửa  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23415
 
Thiên Sứ Áo Đen  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
14450
 
Thương Người Xa Xứ  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19894
 
Thủy Linh  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10331
 
Thủy Vân Giang (Dấu Ấn Tình Yêu - Ma Lực Của Tình Yêu)  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16994
 
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
28109
 
Tình buồn  [46]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
51118
 
Tình Ca Mùa Thu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
22374
 
Tình Ga Nhỏ  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
7113
 
Tình Không Phai  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18021
 
Tình Khúc Chiều Thu  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23319
 
Tình Loạn  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
29056
 
Trôi Theo Dòng Đời  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
36002
 
Tương Tư Thảo  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12597
 
Tuyết Kha  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15936
 
Vẫn Về Bên Anh  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
29884
 
Vết Mộng Tàn  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13330
 
Vội Vã  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23413
 
Vườn Thúy  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16974
 
Xóm Vắng  [36]
Ngọc Linh dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
51724
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tiểu Ngũ Nghĩa

Phạm Văn Điểu

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm