hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Quỳnh Dao [104]CATEGORYREAD
 
Ái Quả Tình Hoa  [44]
 Trung Hoa
Tình Cảm
123886
 
Ba Đóa Hoa  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26695
 
Bản Tình Ca Muôn Thuở  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
86189
 
Băng Nhi  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
43484
 
Bất Chợt Một Chiều Mưa  [8]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
59900
 
Bên Bờ Quạnh Hiu (Thuyền Tình Đỗ Bến)  [25]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
68911
 
Bên Giòng Nước  [23]
 Trung Hoa
Tình Cảm
72372
 
Bích Vân Thiên  [26]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
41130
 
Biệt Ly Ơi! Chào Mi  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
50094
 
Biệt thự Vân Phi  [2]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17976
 
Biết Tỏ Cùng Ai  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
61622
 
Bóng Hoàng Hôn  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
35311
 
Bóng Nhạn Chiều Tà  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
21348
 
Bức Tranh Hoa Mai  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16946
 
Cánh Chim Bạt Gió  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
50925
 
Cánh Chim Trong Giông Bão  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
31717
 
Cánh Hoa Chùm Gửi  [18]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46700
 
Cánh Hoa Cô Lẻ  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
35155
 
Cánh Nhạn Cô Đơn  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
47605
 
Chiếc Áo Mộng Mơ  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
42835
 
Chiếc Vòng Pha Lê  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18414
 
Chim Mõi Cánh (Quyện Điểu)  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
45436
 
Chuyện Đời Tôi - Hồi Ký  [30]
 Phi Hư Cấu
Hồi Ký / Tiểu Sử
63987
 
Cô Bé Thích Đùa  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22887
 
Cỏ Xanh Bên Hồ (Ngọn Cỏ Ven Sông)  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
40151
 
Cơn Gió Thoảng  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
6993
 
Cửa Cấm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20432
 
Cuộc Tình Không Hẹn  [4]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20016
 
Điệp Khúc Màu Xanh  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25253
 
Điệp Khúc Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
41260
 
Đồng Hồ Báo Tử  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
7535
 
Đừng Quên Đêm Nay (Biệt Vọng Kim Tiêu)  [67]
 Trung Hoa
Tình Cảm
74105
 
Đường Tình Đôi Ngã  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25598
 
Doanh Tuyết  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15125
 
Dưới Ánh Trăng Cô Đơn  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17765
 
Dưới Gốc Liễu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11615
 
Dương Liễu Thanh Thanh  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11115
 
Em Là Một Áng Mây  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
30003
 
Giã Biệt Tuổi Mộng Mơ  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22001
 
Giai Điệu Tình Yêu  [10]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
598
 
Gió Lạnh Đêm Hè  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
39985
 
Giòng Sông Ly Biệt (Giọt Lệ Trong Mưa)  [31]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
43502
 
Hải Âu Phi Xứ  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
26704
 
Hạt Đậu Tương Tư  [19]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22443
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát  [62]
 Trung Hoa
Tình Cảm
44007
 
Hãy Đợi Anh Về  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
24697
 
Hãy Hiểu Tình Em  [18]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
28544
 
Hãy Ngủ Yên Tình Yêu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
42464
 
Hết Một Mùa Đông  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8842
 
Hồ Ly Trắng  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11118
 
Hoa Biển  [25]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23116
 
Hoa Mai Bạc Mệnh (Dấu Khắc Hoa Mai)  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22354
 
Hoa Thạch Lựu  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9613
 
Hoàn Châu Cát Cát  [34]
 Trung Hoa
Tình Cảm
31349
 
Hoàng Hôn Cuối Cùng  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25259
 
Hoàng Hôn Dừng Lại Chân Mây  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13572
 
Hỏi Áng Mây Chiều  [13]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
16778
 
Hòn Vọng Phu (Cánh Nhạn Cô Đơn - ánh Nhạn Lạc Đàn)  [42]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23370
 
Hồng Điệp  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10102
 
Hư Ảo Một Cuộc Tình  [22]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18743
 
Hương Cỏ Dại  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22793
 
Khoảng Cách Tình Yêu  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
22593
 
Khói Lam Cuộc Tình  [23]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
29212
 
Lá Rụng Chiều Thu  [27]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
19971
 
Lao Xao Trong Nắng  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23158
 
Mây Trắng Vẫn Bay  [28]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
24853
 
Mịt Mù Mây Khói  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17044
 
Mỏi Mắt Ngóng Trông  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
9913
 
Một Chút Hương Tình Yêu  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11208
 
Một Giấc Mơ Xuân  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
23127
 
Mưa Là Anh Nắng Cũng Là Anh  [30]
 Trung Hoa
Tình Cảm
60399
 
Mùa Thu Lá Bay  [31]
 Trung Hoa
Tình Cảm
48534
 
Mùa Thu Quen Nhau  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19069
 
Mùa Xuân Cho Em  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12119
 
Mười Điều Răng  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8962
 
Nắng Thôn Đoài (Vỏ Sò Tím)  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24834
 
Ngọn Đèn Đêm Qua  [13]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20507
 
Người Về  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
24280
 
Người Vợ Câm  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
17696
 
Như Mây Trong Hoàng Hôn  [5]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20745
 
Quận chúa Tân Nguyệt  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
16483
 
Rượu Mừng Pha Nước Mắt  [11]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15122
 
Song Ngoại  [33]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25247
 
Thắm Mãi Tình Nhau  [17]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10830
 
Thiên Đường Rực Lửa  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20169
 
Thiên Sứ Áo Đen  [16]
 Trung Hoa
Tình Cảm
12524
 
Thương Người Xa Xứ  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
18153
 
Thủy Linh  [6]
 Trung Hoa
Tình Cảm
8910
 
Thủy Vân Giang (Dấu Ấn Tình Yêu - Ma Lực Của Tình Yêu)  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15197
 
Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm  [20]
 Trung Hoa
Tình Cảm
25129
 
Tình buồn  [46]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
44175
 
Tình Ca Mùa Thu  [20]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
18871
 
Tình Ga Nhỏ  [3]
 Trung Hoa
Tình Cảm
6253
 
Tình Không Phai  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
15521
 
Tình Khúc Chiều Thu  [21]
 Trung Hoa
Tình Cảm
20982
 
Tình Loạn  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
26803
 
Trôi Theo Dòng Đời  [26]
 Trung Hoa
Tình Cảm
32303
 
Tương Tư Thảo  [10]
 Trung Hoa
Tình Cảm
10819
 
Tuyết Kha  [15]
 Trung Hoa
Tình Cảm
13711
 
Vẫn Về Bên Anh  [12]
Liêu Quốc Nhĩ dịch
 Trung Hoa
Tình Cảm
27226
 
Vết Mộng Tàn  [8]
 Trung Hoa
Tình Cảm
11794
 
Vội Vã  [24]
 Trung Hoa
Tình Cảm
19958
 
Vườn Thúy  [7]
 Trung Hoa
Tình Cảm
14952
 
Xóm Vắng  [36]
 Trung Hoa
Tình Cảm
46577
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tín Hiệu Khẩn Cấp

Nhật Tiến

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm