CLOSE
Add to Favotite List

  Phạm Văn Thuyết

 • Việt Nam, Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng ?

  Việt Nam, Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng ?
  Phạm Văn Thuyết
   

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 8 VIEWS 1310

  Vào lúc bắt đầu chuyển sang kinh tế thị trường đầu thậ­p niên 90 vấn đề phát triến kinh tế Việt Nam là làm sao tăng trưởng để ra khỏi tình trạng nghèo khổ với mức lợi tức theo đầu người lúc đó chỉ vào khoảng 200-300 đô la.
  Sau 20 năm Việt Nam đã đạt mức thu nhậ­p trung bình thì tí­nh cách của sự phát triển này đã khác: Làm sao giữ được mức tăng trưởng cao để tiến xa hơn nữa, trở nên một nước phát triển.
  Điều này tùy vào sự giải quyết hai vấn đề.
  Một là hoàn thiện và đi vào chiều sâu của kinh tế thị trường và hai là làm sao vượt khỏi mức thu nhậ­p trung bình hiện nay để ra khỏi "cái bẫy của thu nhậ­p trung bình" như cách nói của các chuyên gia.

TO TOP
SEARCH