CLOSE
Add to Favotite List

 • Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975

  Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975
  Phạm Huấn
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 6 VIEWS 9017

  Trong bảy năm cuối cùng của cuộc chiến, Việt cộng tấn công chúng ta ba lần. Chúng ta thắng hai lần. Hai lần chiến thắng này, chúng ta đều mua bằng những giá máu rất cao, nhưng lại không biết cách biến những chiến thắng đắt giá đó ra những thành quả cụ thể và lâu dài. Chúng ta chỉ thua một lần. Lần thua đó đã đủ làm chúng ta mất nước.
  Sau ngày nước mất, nhiều người đã viết về nhiều nguyên nhân của việc thất trậ­n; có thể nói là đa số những nguyên nhân nêu ra đều đúng, hoặc í­t, hoặc nhiều, vì sự kiện một quốc gia bị xóa đi trên bản đồ, một dân tộc bị gông vào cùm xí­ch, dĩ nhiên không chỉ có một nguyên nhân đơn thuần, mà do nhiều nguyên nhân phức tạp tạo thành: chí­nh sách thối nát, chí­nh khách vô luân, tướng lãnh bất tài, đồng minh hèn yếu, nhà tu bán lương tâm, văn nghệ lảng tránh, thanh niên bạc nhược, nội tuyến tung hoành... và nhiều, nhiều nguyên nhân khác nữa.

TO TOP
SEARCH