CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Văn Minh

 • Dòng Họ Ngô Đình Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội

  Dòng Họ Ngô Đình Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội
  Nguyễn Văn Minh
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 34 VIEWS 4292

  Sau khi Cụ qua đời, ông Ngô Đình Khôi trong trách nhiệm |quyền huynh thế phụ", mỗi khi có dịp họp mặt cả gia đình ông luôn nhắc nhớ các em: "Chúng ta sống mơ ướcCha."
  Do tinh thần này mà khi chủ nghĩa Cộng sản du nhậ­p Việt Nam (1930), ông Khôi đã gử­i ông Nhu qua Pháp nghiên cứu tìm một đường lối cải tạo xã hội, khác với đường lối đấu tranh giai cấp của cộng san.
  Phần ông Diệm, sau khi từ quan dành nhiều thì giờ đọc sách, nghiên cứu chí­nh trị và học hỏi thêm về triết lý Khổng-Mạnh với cụ Phan Bội Châu.

 • Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt

  Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt
  Nguyễn Văn Minh
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 6 VIEWS 21046

  Cuốn sách này không phải là một tậ­p hồi ký theo nghĩa thông thường của những sách tự viết về cuộc đời của những chí­nh trị gia trong đó sự việc thường được trình bày theo một góc độ nhìn có lợi cho uy tí­n của tác giả. Ông Nguyễn Văn Minh chỉ là một Đại íšy trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam trong thời gian tám năm (1955-1963) có những diễn biến được mô tả trong cuốn hồi ức này, nhưng ông lại ở một vị trí­ đặc biệt để biết nhiều chuyện khi ông được biệt phái để làm việc trong văn phòng của ông Ngô Đình Cẩn, người em giáp út của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa cáo chung, ông trở về với Quân Đội và nhiệm vụ cuối cùng với cấp bậ­c Trung Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hạ Sĩ Quan Chiến Tranh Chí­nh Trị. Gần mười năm trong lao tù cộng sản đã cho tác giả thấy thấm thí­a nỗi đau khi còn những ước mơ chưa đạt, ước mơ của mọi người dân Việt Nam mong nhìn thấy đất nước được thực sự Độc Lậ­p, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

TO TOP
SEARCH