CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Tử Lộc

 • Nhật Bản Một Kinh Nghiệm Phát Triển

  Nhật Bản Một Kinh Nghiệm Phát Triển
  Shigeru Yoshida - Nguyễn Tử Lộc dịch
  TRẺ xuất bản 1974

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 5 READ 1245

  Trong một thời gian tương đối ngắn Nhật Bản đã vượt thoát tình trạng phong kiến và trở thành một trong những nước kỹ nghệ tiền tiến nhất thế giới. Câu hỏi Tại sao và Thế nào ở đây sẽ được giải đáp bởi một chánh khách lão thành và được trọng vọng nhất của Nhật. Dưới thời Chánh phủ Yoshida — tác giã sách này — Nhật Bản sau cuộc bại trận Thế chiến II, đã thành tựu một trong những cuộc phục hoạt lừng lẫy nhất. Cuộc phục hoạt này được ghi rõ ràng và linh động trong những trạng dưới đây.
  Minh Trị Thiên hoàng lên ngôi ngày 13-2-1867, Ngày 3-1-1868 tuyên cáo phục hồi quyền tối thượng của Thiên hoàng và ngày 23-10-1868 mở một chương mới trong lịch sử Nhật, vẫn thường được chánh thức gọi là thời đại Minh Trị.

TO TOP
SEARCH