CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Ngọc Minh

 • Lũ Người Quỷ Ám

  Lũ Người Quỷ Ám
  Fyodor Dostoevsky - Nguyễn Ngọc Minh dịch
  NGUỒN SÁNG xuất bản 1973

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 24 VIEWS 14424

  F. Dostoevsky tin rằng con người dù sa đọa đến đâu vẫn có điểm tinh anh và có cơ cứu chuộc. Tác phẩm Lũ Người Quỷ Ám mang tính lý giải chứ không lên án. Những kẻ lầm lỗi mà hành động sai quấy rồi cũng có ngày quay trở lại với nhân tính, đó là điều mà tác giả muốn nhắn nhủ. Họ chỉ bị "quỷ ám" hiện thời, chứ không mãi mãi là "ma quỷ". Tuyển tập tác phẩm F. Dostoevsky gồm những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà vǎn kinh điển người Nga này sẽ góp phần làm giàu thêm tủ sách quý của bạn.

TO TOP
SEARCH