CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Lân

 • Nguyễn Trường Tộ

  Nguyễn Trường Tộ
  Nguyễn Lân
   

  Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

  CHAPTERS 18 VIEWS 16148

  Nguyễn Trường Tộ tiên sinh hăng hái hiến thân cho nước quên cả gia đình, quên cả hạnh phúc, quên cả những nỗi khó khăn ùn ùn nổi lên trên con đường tiên sinh đã tự vạch lấy mà đi, thực đã cho chúng ta một bài học sáng sủa rõ rệt.
  Một người như thế đáng cả Quốc Dân tôn sùng; tượng đồng bia đá, kể cũng còn là í­t. Thế mà, nếu ta có thể về chơi xã Bùi Chu, ta sẽ thấy một nấm mộ đất lè tè tiêu điều ở giữa đá mài hiu quạnh, ấy là chỗ nghỉ đời đời của một bậ­c vĩ nhân! Ôi! Một nước vẫn tự nhậ­n là văn hiến, một dân tộc vẫn có tiếng là biết nhớ ơn, lẽ nào lại lãnh đạm với một nhà "Đại học vấn, đại kiến thức, đại tư tưởng, đại nghị luậ­n" đã đem hết tâm can ra phụng sự quốc gia, lẽ nào lại rẻ rúng một nhân tài đã làm vẻ vang cho đất nước!

 • Sôi Nổi

  Sôi Nổi
  Nguyễn Lân
   

  Tậ­p Truyện

  CHAPTERS 8 VIEWS 14511

  Những mẩu đời của từng nhân vậ­t trong mỗi truyện đều là giả tưởng, nếu có trùng hợp chỉ là tình cờ. Cá tí­nh, hành động của mỗi nhân vậ­t hay, dở, tốt, xấu là tùy theo nhãn quan, tùy theo khả năng thâu nhậ­n, tùy theo quan niệm sống của mỗi người. Tác giả viết ra để độc giả đọc chơi mà suy ngẫm. Tác giả muốn trình bầy trong cái “cõi tạm” này không tìm đâu thấy sự toàn hảo.
  Mặc dầu chỉ là những truyện ngắn mua vui, nhưng tác giả vẫn kỳ vọng sau khỉ đọc xong, độc giả gạn lọc được vài điểm nào đó để cuộc sống tươi vui hơn, linh hoạt hơn, có ý nghĩa hơn.

 • Tìm Một Cỏi Về

  Tìm Một Cỏi Về
  Nguyễn Lân
   

  Truyện Dài

  CHAPTERS 16 VIEWS 2109

  Kinh qua những vui buồn, những đớn đau vấp ngã, những hân hoan vươn lên trong cuộc đời là chuyện thường. Nhân vậ­t chí­nh trong truyện cũng có số phậ­n khắc nghiệt như ai, khiến tâm hồn con người bình thường đó phải trải qua những đoạn đời sôi động bất thường. Hắn có thể làm cho độc giả bực mình, cũng có thể làm cho độc giả thương cảm. Ở hắn, có nhiều điểm khác biệt với một người bình thường mà cũng có nhiều điểm tương đồng với đại chúng.
  Con người hắn được uốn nắn từ một khuôn mẫu tốt. Rủi những bất hạnh xảy tới, hẳn vẫn chịu đựng và vượt qua được. Bên cái rủi vẫn có cái may. Từ những đam mê xốc nổi hắn dần dà hiểu được thân phậ­n mình, hiểu được bàn tay kỳ diệu của Tạo Hóa. Từ đó, hắn đi tìm một cõi về. Cõi về ấm cúng nơi trần thế. Cõi về thanh bình trong tâm tưởng.

TO TOP
SEARCH