CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Lam Điền

 • Mối Tử Thù

  Mối Tử Thù
  Nguyễn Lam Điền
   

  Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò

  VIEWS 379

  Hôm nay cất đám bác Ba. Người cai cả và đầy tớ chân tay của ông Chủ. Cái quan tài bốn ngưởi khiêng đi trước một hàng giải những người thợ mỏ đen đủi và lam lũ, lần theo con đường cỏ danh cao đến quá lưng để sang ngọn đồi bên kia là chỗ mấy ngưòi thợ bạn đã đào từ sáng một cái huyệt, nơi nghỉ cuối cùng của người cai cả.
  Bọn thợ đi nghiêm trang lắm, phần thương người xấu số í­t, nhưng phần nhiều là sợ ông chủ đi trước quan tài đương nói chuyện một cách thân mậ­t và vui vẻ với Nghĩa thầy thư ký trẻ tuồi. Lẫn trong đám người lam lũ ấy, một bà cụ ăn mặc lối tỉnh thành cũng chịu khó bước trên con đường gồ ghề, nét mặt đăm đăm buồn dầu như có vẻ thương người chết lắm. Bà cụ ấy cả mỏ ai cũng biết và cũng mến chí­nh là bà đẻ ra thầy thư ký. Bà là bà tiên của mỏ vì thường ngày bà hay chu cấp cho các gia đình thiếu thốn, đến thăm và cho thuốc những người ốm. Mỗi lần bà đến đều như có đem theo chút ánn sáng cho những gian nhà lá tối tăm dựng tạm thời cho thợ ở. Thuốc men, tiền của, họ quý thậ­t nhưng vẫn không trọng bằng những lời an ủi đầy mối từ tâm của bà.

TO TOP
SEARCH