CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Khắc Thuần

 • Việt Sử Giai Thoại - Tậ­p 1

  Việt Sử Giai Thoại - Tậ­p 1
  Nguyễn Khắc Thuần
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 45 VIEWS 45209

  Việt Sử­ Giai Thoại là bộ sách khai thác những ghi chép của các bộ chí­nh sử­ xưa. Tuy nhiên, nếu các tậ­p trước, nguyên tắc này được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, thì ở tậ­p này, tậ­p 40 giai thoại từ thời Hùng Vương đến hết thế kỉ thứ X, chúng tôi buộc phải có một vài thay đổi nhỏ. Như bạn đọc đã biết, để viết về thời đại Hùng Vương và An Dương Vương, các bộ chí­nh sử­ xưa đã dựa chủ yếu vào dã sử­ hoặc truyền thuyết dân gian. Hẳn nhiên, truyền thuyết dân gian không phải là sử­ nhưng truyền thuyết dân gian bao giờ cũng được hình thành trên cơ sở của một sự thực lịch sử­ nào đó. Một khi trong tay mình có đầy đủ những tài liệu mà chí­nh sử­ xưa đã khai thác, chúng tôi nghĩ rằng, tốt nhất là mình hãy tự giới thiệu lấy, không nên trí­ch lục những gì mà chí­nh sử­ xưa đã trí­ch lục. Xưa nay, tam sao thất bản vốn là chuyện chẳng hay. Từ cách nghĩ này, chúng tôi đã viết một só giai thoại trên cơ sở trí­ch dịch một số sách như: Lĩnh Nam chí­ch quái, Việt điện u linh tậ­p ...

TO TOP
SEARCH