CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Khắc Ngữ

 • Bảo Đại Các Đảng Phái Quốc Gia và Sự Thành Lập Chính Quyền Quốc Gia

  Bảo Đại Các Đảng Phái Quốc Gia và Sự Thành Lập Chính Quyền Quốc Gia
  Nguyễn Khắc Ngữ
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 8 VIEWS 4575

  Trong lịch sử cách mạng hiện đại, các nhà cách mạng Việt nam đã nhiều lần phải trốn tránh ra ngoại quốc, đặc-biệt là sang Tầu, sang Nhật và sang Xiêm.
  Đợt lưu vong đầu tiên bắt đầu khi quân Pháp cưỡng chiếm toàn cõi Việt nam và Triều đình Huế ký kết Hòa ước 1884 chấp nhận việc nhường Nam kỳ cho Pháp và sự bảo hộ của Pháp ở Bắc kỳ.
  Đợt này có các nhà ái quốc chống Pháp như Nguyễn Thiện Thuật, Tôn Thất-Thuyết...
  Đợt lưu vong thứ hai bắt đầu khi quân Nhật đại thắng quân Nga (1905), Phan Bội Châu và các nhà ái quốc Việt nam muốn noi gương duy tân của người Nhật nên đề xuống phong trào Đông du, vận động thanh niên xuất dương sang Nhật cầu học. Khi người Nhật bắt tay với Pháp, họ ra lệnh trục xuất các thanh niên du học nên phần lớn những ngưởi nầy phải chạy sang Trung hoa.

 • Các Đảng Phái Quốc Gia Lưu Vong 1946-1959

  Các Đảng Phái Quốc Gia Lưu Vong 1946-1959
  Nguyễn Khắc Ngữ
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 11 VIEWS 4268

  Trong lịch sử cách mạng hiện đại, các nhà cách mạng Việt nam đã nhiều lần phải trốn tránh ra ngoại quốc, đặc-biệt là sang Tầu, sang Nhật và sang Xiêm.
  Đợt lưu vong đầu tiên bắt đầu khi quân Pháp cưỡng chiếm toàn cõi Việt nam và Triều đình Huế ký kết Hòa ước 1884 chấp nhận việc nhường Nam kỳ cho Pháp và sự bảo hộ của Pháp ở Bắc kỳ.
  Đợt này có các nhà ái quốc chống Pháp như Nguyễn Thiện Thuật, Tôn Thất-Thuyết...
  Đợt lưu vong thứ hai bắt đầu khi quân Nhật đại thắng quân Nga (1905), Phan Bội Châu và các nhà ái quốc Việt nam muốn noi gương duy tân của người Nhật nên đề xuống phong trào Đông du, vận động thanh niên xuất dương sang Nhật cầu học. Khi người Nhật bắt tay với Pháp, họ ra lệnh trục xuất các thanh niên du học nên phần lớn những ngưởi nầy phải chạy sang Trung hoa.

 • Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa

  Những Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Cộng Hòa
  Nguyễn Khắc Ngữ
   

  Phi Hư Cấu Sử Địa

  CHAPTERS 29 VIEWS 9399

  Từ ngày 30 tháng năm 1975 đến nay thấm thoát đã hơn 4 năm trời.
  Những biến cố dồn dập đến với đẫt nứớc chúng ta ngày âý dường như mới xảy ra đâu đây.
  Những biến cố quá bất ngờ làm mọi người tưởng như đang ở trong giất mộng.
  Nhừng kẻ ra đi, tuy không phải lo về vật chất nhưng tình thần chẳng lúc nào yên... Đêm đêm thường vẫn thấy mình trở về sống ở nơi quê hương yêu dấu.
  Những ngươi ở lại, hởn 4 năm qua đã biết rõ thế nào là thực tế phũ phàng... Ngày ngày mong có lúc thoát cơn ác mộ­ng.
  Có nhiêu người muổn cố quến quá khứ để vui sống với hiện tại.
  Có những người còn tưởng tượng cho mình một quá khứ kh­ác để mong có một tương lai khác.
  Nhứng sự thực vẫn là sự thực.
  Không ai có thể quên quá khứ và thay đổi dĩ vãng.

TO TOP
SEARCH