CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Đức Hiền

 • Sao Khuê Lấp Lánh

  Sao Khuê Lấp Lánh
  Nguyễn Đức Hiền
   

  Truyện Dài Dã Sử

  CHAPTERS 8 VIEWS 9940

  “Sao Khuê lấp lánh” là tiểu thuyết lịch sử­ viết về Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hóa của dân tộc. Số phậ­n của ông là một trong những bi kịch cá nhân đẫm lệ, oan trái nhất trong lịch sử­ nước ta. Ở tác phẩm này, Nguyễn Đức Hiền đã xây dựng thành công một nhà tư tưởng Nguyễn Trãi. Thông qua tất cả các mối quan hệ cha – con, thầy - trò, vua - tôi, vợ - chồng, bạn bè… những mối quan hệ tạo nên rường cột của xã hội phong kiến, trong một bối cảnh vô cùng phức tạp loạn li và chiến tranh, Nguyễn Trãi bằng chí­nh số phậ­n cuộc đời mình đã thể hiện rõ tư tưởng Nhân nghĩa Việt Nam yêu nước, thương dân “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Đó là tư tưởng nhân nghĩa mới, không ràng buộc rậ­p khuôn theo lễ giáo phong kiến, một tư tưởng nhân nghĩa rất Việt Nam.

TO TOP
SEARCH