CLOSE
Add to Favotite List

  Nguyễn Du

 • Chiêu Hồn
 • Truyện Kiều

  Truyện Kiều
  Nguyễn Du
   

  Cổ Văn

  CHAPTERS 13 VIEWS 24420

 • Truyện Kiều Chú Giải

  Truyện Kiều Chú Giải
  Nguyễn Du - Lê Văn Hòe
  ZIÊN HỒNG xuất bản 1956

  Cổ Văn VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 4 VIEWS 19

  Từ khi in ra quốc ngữ, "Truyện Kiều" đã được dẫn giải, chú thích, bình luận không biết bao nhiêu lần rồi.
  Nhiều bản chú giải công phu như các bản của Bùi Khánh Diễn, Nguyễn Văn Vĩnh (người đã có công dịch "Truyện Kiều" ra tiếng Pháp văn rất tinh vi), Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim. Có bản chú giải phê phán khá đặc sắc như bản của Tản Đà.
  Song hầu hết các bản chỉ chú trọng có một điểm chú giải những điển cố văn chương, những chữ sách dịch hay mượn của chữ Hán.
  Còn những điểm khác cũng cần thiết cho việc tìm hiểu "Truyện Kiều", như chú giải từ ngữ, chú giải văn lý, v.v... thì bỏ qua.
  Đó là một sự thiếu sót đáng tiếc, nhất là ngày nay tiếng Việt đã được dùng làm chuyển ngữ và "Truyện Kiều" đã được liệt vào loại sách giáo khoa căn bản tại các học đường.
  "Truyện Kiều" là cả một kho tài liệu vô tận về điển cố văn chương, cũng như về văn phạm học, từ ngữ học, không hiểu thấu "Truyện Kiều", là một điều thiệt thòi lớn.:

 • Truyện Thúy Kiều
 • Vương Thuy Kiều Chú Giải Tân Truyện

  Vương Thuy Kiều Chú Giải Tân Truyện
  Nguyễn Du
  HƯƠNG SƠN xuất bản 1952

  Cổ Văn Truyện Hay Tiền Chiến

  CHAPTERS 4 VIEWS 15

  Truyện Kiều- Việt Nam vǎn nghệ đệ nhất kỳ thư- có lẽ chỉ riêng việc giới thiệu, khảo cứu, bàn luận về danh tác ấy cũng là giải nhất chi nhường. Những bài viết về Truyện Kiều chưa ai làm được: cứ mỗi trang Kiều đã có bao nhiêu trang bình luận, chú giải? Chúng tôi muốn cùng bạn đọc, tìm đến sự đóng góp quý giá ấy mà Tản Đà tiên sinh là một. Sự chú và giải Truyện Kiều của nhà thơ Tản Đà không thuần tuý làm công việc tra cứu, chỉ rõ nghiõa của từ, điển cố vǎn liệu Nguyễn Du đã dùng mà còn bộc lộ sự cảm nhận, xem xét vǎn chương Truyện Kiều. Đọc Truyện Kiều với 985 chú thích (Tản Đà dụng ý lấy đầu đề sách là: Vương Thuý Kiều chú giải tân truyện) ta thấy nhà thơ Tản Đà đã phát hiệnbao điều lý thú về từ ngữ, cách diễn đạt, tả cảnh,tả tình của Nguyễn Du.

TO TOP
SEARCH